vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Представители на посолството на САЩ в София изнесоха презентация пред студенти от ВУМ в рамките на инициативата „Черноморски месец“. г-н Джонатан Баят /Съветник по административните въпроси/, г-жа Патриша Бътрон /Ръководител отдел „Човешки ресурси“ и отдел „Финанси“/ и г-н Николай Йорданов /Отдел „Човешки ресурси“/ проведоха сесия със студентите, по време на която предоставиха основна информация за Посолството на САЩ в България, как да кандидатствате за работа или стаж при тях, как да направите по-конкурентно CV на английски език, както и споделяне на техники за търсене на работа и съвети за по-добро представяне по време на интервю, както на живо, така и виртуално. Те направиха фиктивно интервю за студентите, за да покажат различни видове отношение по време на интервю, така че да могат да разграничат кое е добре прието и кое не като цяло от гледна точка на наемащия персонал.

[nemus_slider id=“46135“]

By Admin