vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Представители на ВУМ взеха участие в партньорска онлайн среща, организирана в рамките на проект Digitally Integrated Language Education for front-desk and service departments (DigiLanguageVET). Основната цел на проекта е разработване на учебен портал и мобилно приложение, които да подпомогнат учащите се и работещите в сферата на туризма да подобрят своите умения за комуникация на английски език.

Основните интелектуални продукти на проекта са почти готови и съвсем скоро ще започнем тяхното тестване 🙂

Проект DigiLanguaVET е финансиран от програма Еразъм+ на Европейският съюз. Инициативата обединява организации от 5 различни страни:

  • Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Турция)
  • Colegıul Economıc Ion Ghıca Braıla (Румъния)
  • Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses (Португалия
  • IMPULS1 (Германия)
  • Висше училище по мениджмънт (България)

Общата продължителност на проекта е 24 месеца, обхващащи периода от 01.01.2020 до 30.12.2022.

[nemus_slider id=“46064″]

By Admin