vum-logo-header-BG
Днес, преподаватели от ВУМ проведоха регулярно обучение с дирекцията за повишаване на качеството към Cardiff Metropolitan University. От изключително значение е да предоставим най-качественото образование за нашите студенти и ние се учим постоянно.

Сътрудничеството между ВУМ – България и Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met) – Великобритания, предоставя на нашите студенти правото, след успешно завършване на 6 семестъра в преподаваните на английски език програми, да завършат с две бакалавърски степени – българска от ВУМ и британска от Cardiff Met. Нашите студенти се възползват от тази възможност вече 12 години. Сътрудничеството между двата университета, осигурява на студентите на ВУМ допълнителната възможност да изкарат програмата на Cardiff Met – MBA (Магистър по бизнес администрация) в България.

Академичният партньор на Висше училище по мениджмънт – Cardiff Met, е международно признат институт за висше образование с четири кампуса и над 11 000 студенти от 125 страни. На практика, Факултетът по мениджмънт е най-големият MBA факултет в Обединеното кралство. В момента точно този факултет е представляван от няколко дъщерни институции в няколко страни по света, сред които е и България – в рамките на партньорството между Cardiff Met и ВУМ.

Cardiff Met е създаден през 1865 година, а през 2007 г. е първият британски университет, който за пети път получава Почетен знак на правителството (Government’s Charter Mark for Excellence). ВУМ, заедно с останалите институции от академичната мрежа на Cardiff Met, се стреми да постави много високи стандарти, гарантиращи придобиването на отлично образование в съответствие с мисията на институцията и нейните основни ценности. В тази връзка Cardiff Met и неговите представители по света се фокусират предимно върху модули, които са насочени към професионална ориентация, и които са планирани и организирани в съответствие с възникващите нужди на съвременния бизнес свят.

Отличната подготовка на възпитаниците на Cardiff Met и на неговите стратегически партньори им дава преднина в света на бизнеса. Образователно-квалификационните степени, придобити в Cardiff Met служат като трамплин за успешно завършилите. Повечето от тях – над 95% – успяват да заемат мениджърски позиции в различни международни организации в рамките на шест месеца след приключване на обучението си.

Разгледайте специалностите и кандидатствайте сега на: http://vum.bg/VUM2021/, напишете до admissions@vum.bg или ни потърсете на 0886 050 166

By Admin