fbpx

Висше Училище по мениджмънт им стриктна политика по отношение на защита на вашите лични данни като посетители на сайта ни https://www.vum.bg/

Съобщението за поверителност на тази страница дава информация по какъв начин Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ, Ние) съхранява и използва вашата лична информация и какви са вашите права по отношение на събраната от нас Ваша лична информация. Тази политика се отнася както за минали и настоящи, така и за бъдещи студенти на ВУМ.

Как събираме лична информация?

Висше Училище по Мениджмънт може да колекционира лични данни по много начини, като например:

 • информацията, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас, преди присъединяването Ви към университета ни
 • чрез апликационната форма, която попълвате от страницата ни, https://vum.bg/
 • когато комуникирате с нас по телефона, имейл или през нашия уебсайт, за да зададете своите въпроси
 • когато се свържете с нас по телефон, ел. поща, за да получите информация
 • когато контактувате с някои от нашите отдели – отдел прием, учебен отдел, кариерен център и др.
 • когато се свържете с нас чрез трета маркетингова страна, като Фейсбук

Какъв тип лична информация събираме?

Висше Училище по Мениджмънт може да събира следните видове лични данни:

 • Вашето име, информация за контакт (адрес, електронна поща, телефонен номер), Вашата рождена дата, ЕГН или номер на Лична карта, номер на паспорт, Вашата националност, местонахождение. Висше Училище по Мениджмънт Ви дава уникален студентски номер, щом станете студенти на университета, съхранявайки и него
 • Информация, свързана с вашата заетост и предходно образование – други училища, в които сте се обучавали, дисциплините, както и резултатите от изпитите. Освен това съхраняваме и информация, свързана с оценка на резултатите от изпитите Ви и предходни дипломи, оценки и други, свързани с образователната Ви квалификация.
 • Информация относно семейния Ви произход, основно с цел оценяване на възможностите за получаване на стипендия
 • Събираме и т. нар. „чувствителни лични данни“, според регламента на GDPR, като: информация във връзка със здравословното Ви състояние (предишни заболявания, неправоспособност), криминални проявления – т. нар. „свидетелство за съдимост“, което се изисква от властите ни за всеки студент (местен или чуждестранен) – информация относно расова и етническа принадлежност, произход и религия

Как използваме личните Ви данни?

Използваме лична информация за следните цели:

 • Подбор и прием
 • С академични цели, като осигуряване на основно обучение, изучаващи и обучителни услуги
 • Да поддържаме студентски архиви
 • Да оценим възможностите Ви за получаване на стипендии и финансова подкрепа
 • Да можем да предоставяме услуги, свързани с информационни технологии, библиотека, кариерни напътствия и грижа за студентите
 • Да подсигурим студентската сигурност и безопасност
 • Да можем да се справяме с появили се оплаквания
 • Да можем да изпълняваме дисциплинарни действия
 • Да можем да публикуваме информация относно дипломирания и научни степени, сертификати и брошури

Как обработваме личните Ви данни?

Обработваме лични данни при необходимост със следните основания и цели:

 • Да се свържем с Вас преди записването Ви, за да Ви дадем допълнителна информация относно университета и програмите ни. При проявен интерес, чрез телефонни обаждания, онлайн контактни форми или имейли, Вашата основна информация за контакт се записва вбазата ни данни и остава там на разположение на нашите служители от Отдел прием, за да осъществят процеса по кандидатстване. След като сте записани като студенти в университета ни, личните Ви данни и документи, които сте ни предоставили по време на кандидат-студентския процес (дигитални копия от предходни отличия, дипломи, паспорт, мотивационно писмо), се съхраняват в базата данни освен при отправена молба от студента да бъдат изтрити. В тези случаи на вербална или писмено отправена молба от студента за премахване на личната му/й информация от базата данни, ВУМ гарантира изтриването им в рамките на 72 часа.
 • След като сте записани в университета ни, с цел да Ви осигурим сигурност, безопасност, кариерни напътствия и грижа за студента, заложени в нашата „Студентска книга“
 • Да наблюдаваме и оценяваме представянето както на университета, така и на студента
 • Да подпомогнем Министерството на Образованието при изготвянето и публикуването от тях на ежегодни класирания на Българските университети по различни критерии, като трудова заетост, брой дипломирани/продължаващи обучението си студенти и други
 • При спешни медицински случаи, заплахи за сигурността и други спешни случаи

Как споделяме личните Ви данни?

Споделяме личните Ви данни с други страни, при необходимост със следните основания и цели:

 • Висше Училище по Мениджмънт не споделя личните Ви данни освен ако е крайно наложително. Въпреки това, с цел да продължим да предоставяме услугите си на нашите студенти, може да споделим личната Ви информация с конкретни трети лица.

Страните, с които споделяме данните Ви и целите на това бих били;

 • Работодатели към Висше Училище по Мениджмънт – за да можем да осигурим академична, лична, здравна подкрепа, грижа за студента, кариерни напътствия и услуги за цялостното Ви благосъстояние
 • Трети лица, работещи за университета ни, и предоставящи услуги като настаняване
 • Държавни власти като Министерството на образованието, Българско Министерството на Външните работи, Българско Министерство на Вътрешните работи, Българско Министерство на Правосъдието, Български Консулства и Български Посолства в чужбина, когато е необходимо
 • Болници и органи на Българското Министерство на Здравеопазването
 • Агенции за опазване от или разкриване на престъпността (например полицейските сили на Република България)
 • Студентите могат по всяко време да откажат това обработване и споделяне на данни с трети страни
 • Висше Училище по Мениджмънт никога не споделя личните Ви данни с цел финансови облаги, като например продажба на данните Ви на трети лицаголеми бази данни, обработка на данни или фирми за извличане на данни
 • Организации, осигуряващи образователни и обменни възможности, като академични партньори или партньори на ВУМ по програма Еразъм+, с цел подпомагане програмите за обмен на студенти и академичните партньорства

Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Висше Училище по Мениджмънт няма времеви диапазон на съхраняване на личните данни в архивите ни – физически и дигитални. Целта на това са предимно архивни, а също и да бъдем полезни на студенти с предоставяне на информация или преиздавне на дипломи, академични справки или други постижения при поискване.

Вашите права

Имате следните права по отношение на личните Ви данни:

 • Да получавате достъп до личните си данни, с които разполагаме за Вас
 • Да изискате от нас поправка на съществуващите в архивите ни Ваши лични данни, ако са неправилни
 • Да изискате от нас прекратяване на събирането и обработката на личните Ви данни
 • Да изискате от нас да не Ви изпращаме маркетингови материали
 • Да изискате от нас да изтрием личните Ви данни
 • Да изискате от нас да ограничим обработването на данните Ви само до определени видове

Ако сте дали съгласието си, но бихте желали да го оттеглите, моля свържете се с нашия служител за Защита на Данните чрез данните за контакт посочени долу. Моля имайте предвид, че след като веднъж сте дали съгласието си за обработка на личните Ви данни и след това сте го оттеглили, ние няма да можем повече да Ви предоставяме всички или някои от услугите си и/или може да повлияе на предоставянето на тези услуги.

Ако желаете да предприемете някои от тези действия и/или да научите повече информация във връзка с личните данни, моля свържете се с нас чрез имейл на admissions@vum.bg, по телефона на +359 885 39 86 63 или по пощата на адрес: Висше Училище по Мениджмънт, ул. Оборище 13А, 9000, Варна, България.

За да изискате достъп до данните Ви, с които разполагаме, можете да се свържете с нас чрез имейл на admissions@vum.bg, по телефона на +359 885 39 86 63 или по пощата на адрес: Висше Училище по Мениджмънт, ул. Оборище 13А, 9000, Варна, България.

Повече информация за правата Ви, съгласно Закона за Защита на Данните на Европейската комисия, можете да откриете на уебсайта им https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

 

 

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×