vum-logo-header-BG

На 7 юни 2021 (понеделник), от 10ч. Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ организира дискусия с фокус групи. Събитието ще се проведе онлайн, а програмата му предвижда:

  • Представяне политиката на сближаване на ЕС и нейните приоритети за периода 2021 – 2027;
  • Дискутиране Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България – нейните постижения през годините и бъдещи възможности за местно и регионално развитие;
  • Преглед на съществуващите механизми за участие на гражданите в планирането и изпълнението на оперативни и трансгранични програми.

Събитието е част от проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, финансиран по покана 2020CE16BAT012 на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. По време на форума ще бъдат представени и обсъдени с младежката общност от трансграничния регион на Румъния и България част от изготвените в рамките на проекта продукти и ще бъдат насърчени действията по по-активно участие в местното и регионалното развитие.

ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!

Участието е безплатно и отворено за всички заинтересовани страни – младежки работници и лидери, млади хора, участвали в изпълнението на проекти и други. Форматът на провеждане е онлайн чрез платформата ZOOM. Необходима е предварителна регистрация тук: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdeytqT4oE9AvEpeoOoA7iAzj_XMlNBXi

Дискусията се организира от Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – гр. Варна.

By Admin