vum-logo-header-BG

ВУМ има удоволствието да бъде домакин на това събитие в сградата си в Добрич. Ръководител на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) е доц. Радев. Ще се радваме да вземете участие. На Вашето внимание прилагаме текста с поканата:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) има удоволствието да Ви покани да участвате в НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ (AGREEN), реф. № BSB-1135.

Събитието ще се проведе на 11 юни 2021 г. (петък) от 10:00 ч. в град Добрич, на адрес: ул. „България“, №3, ет. 2, зала 203

Събитието има за цел да представи проект AGREEN, като запознае заинтересованите страни с неговите цели и очакваните резултати от реализацията на инициативата, както и предстоящите дейности и събития по проекта. Специален фокус ще бъде поставен върху концепцията за „климатоустойчиво зeмеделие“ – като подход в разработването на стратегии за развитие на селското стопанство, насочени към осигуряване на устойчива продоволствена сигурност, в условията на променящия се климат – и потенциала за развитие на този вид земеделие в България.

В рамките на събитието, ще бъдат представени и успешни практики, прилагани на територията на България, с оглед отглеждане на земеделски култури в съответствие със съвременните научни достижения и съобразно климатичните промени. Участниците ще бъдат запознати и с концепцията за „Практикуваща общност AGREEN“, нейните ползи и предимствата от изграждането на неформална мрежа за установяване на партньорства и обмен на знания и практики между фермери, професионалисти в бранша, изследователи и други заинтересовани лица.

Проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ (AGREEN), се финансира от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, по Приоритет 1.2 „Повишаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори“, и ще продължи до ноември 2022 г.

За участие в събитието са поканени:

Земеделски производители и стопани, фермери и предприемачи в аграрната сфера

Представители на земеделския бизнес и браншови организации в сферата на селското стопанство

Представители на висши учебни заведения и академичните среди

Представители на заинтересовани групи и неправителствени организации

Представители на местната власт, регулаторните органи и институциите, имащи отношение към формулиране и прилагане на политиките в областта на земеделието и околната среда

Широката общественост и други заинтересовани лица

Участието в събитието е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие най-късно до 10.06.2021 г. на един от посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта или чрез прикачения към следващия бутон формуляр за потвърждение. А програмата за самото събитие можете да откриете непосредствено под формата за участие.

Формуляр за потвърждение

Програма на събитието

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА ПРОЕКТА:
гр. Добрич, ул. „България“, №3
тел.: +359 58 655 626
e-mail: dabs.projects@gmail.com

С уважение,
Екипът на проект „AGREEN

By Admin