vum-logo-header-BG

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Международен колеж и Висше училище по мениджмънт имат удоволствието да Ви поканят да участвате в

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ CULINART

Дата: 29 юни 2021 г. (вторник)

от 10:30 часа

в сградата на Висше училище по мениджмънт – Добрич, град Добрич, на адрес: ул. „България“ № 3, ет. 2, зала 203 или онлайн във Facebook.

Целта на събитието е да бъдат представени постигнатите в рамките на проект CULINART резултати и разработените продукти, както и тяхната последваща приложимост в системата на професионалното образование и обучение (ПОО) в България и в партньорските държави.

Ще бъдат представени възможностите за по-нататъшно обучение на учащите за придобиване на висше образование в сферата на гастрономията и гостоприемството, както и възможностите за кариерно развитие пред завършилите съвместната професионална квалификация. Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към екипа на проекта, както и да се включат в мрежата от организации, предоставящи квалификацията, под формата на алианс от доставчици на ПОО и компании, осигуряващи работни места, на които обучаемите да придобиват знания, умения и компетентности, посредством учене чрез работа.

За участие са поканени всички заинтересовани представители на: медиите, фирми и индивидуални предприемачи, както и техните професионални и браншови организации, в сферата на туризма, ресторантьорството и кулинарния сектор; доставчици на ПОО и обучаеми в областта на туризма и кулинарните изкуства; централни и местни институции и регулаторни органи; утвърдени професионалисти в бранша и др. заинтересовани лица.

Събитието се организира в рамките на проект „CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение“, който се реализира по програма Еразъм+, КД 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“ и ще се излъчва на живо във Фейсбук страницата на проекта.

С УВАЖЕНИЕ,

Клара Димитрова

Ръководител на проект CULINART

 

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА ПРОЕКТА:

гр. Добрич, ул. „България“, №3   Интернет страница: http://culinart-europe.eu

тел.: +359 58 655 626,                   Facebook страница: CulinArtProject

моб. тел. +359 888 677 429                      е-mail: culinart2018@gmail.com

By Admin