vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ имат удоволствието да Ви поканят да участвате в МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТУРИЗЪМ, ОСНОВАН НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА“ по проект НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН, Договор № BSB-1145.

Събитието ще се проведе на 28 юли 2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в град Варна, на адрес: ул. „Оборище“, № 13А, ет. 4, Конферентна зала

Програмата на събитието

Формуляр за регистрация

Този международен форум поставя акцент върху важната роля на цифровите технологии в туризма, и по-конкретно значението им за създаване на висококачествен туристически продукт, основан на преживяванията.

Напредъкът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) придаде нов облик на съвременния туризъм. Новите технологии промениха потребителските нагласи, улесниха достъпа до информация и ускориха многократно процеса на планиране и организиране на пътуването за бизнес или ваканция. 3D, добавена реалност, роботи за обслужване и информация, апликации за изучаване и приспособяване към интересите и предпочитанията на индивидуалните потребители са все по-често използвани решения в полза създаването и допълването на туристическото преживяване.

По време на еднодневната конференция, експерти, изследователи, предприемачи и представители на културни институции от 4 страни ще обсъдят мястото на цифровите иновации в туризма, основан на преживяванията в Черноморския регион и ще представят нагледно как новите решения могат да съдействат за подобряване на състоянието му. Гост – лекторите от Армения, Гърция, Грузия и България ще презентират ИКТ възможностите за обогатяване на туристическите услуги и тяхното представяне, промотирането на културни събития и културно-историческо наследство на база реални примери.

В края на конференцията ще бъдат дискутирани и важните съпътстващи теми като: отношение на туристите спрямо новите технологии, нуждата от цифрови умения в туризма и ролята на съвместното културно богатство като източник на нови предприемачески идеи.

Събитието ще бъде от полза на:

  • Представители на туристическия бизнес и предприемачи в сферата на гостоприемството (тур оператори и туристически агенции, ресторантьори, хотелиери);
  • Представители на браншови и секторни организации, съюзи и обединения в сферата на туризма и гостоприемството;
  • Представители на висши учебни заведения, научни среди, изследователи, културни институции;
  • Централни/регионални/местни власти, които отговарят за съставянето на политиките в областта на туризма;
  • Широката общественост и потребители;
  • Медии и други заинтересовани групи и лица.

Участието в събитието е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие най-късно до 26.07.2022 г. на формуляря за регистрация.

С уважение,
Екипът на проект „PRO EXTOUR“

By Admin