vum-logo-header-BG

На 31 май 2021 година се проведе панелна дискусия, посветена на въпросите на интеркултурната комуникация. Това бе финалната дейност, реализирана в рамките на фестивала “Граждани на света”.

В събитието се включиха студенти на ВУМ и младежи от град Варна, които заедно с водещите гост-лектори поговориха по теми като умения за работа в интеркултурна среда, толерантност, конкурентноспособност на пазара на труда и други.

В заключение, всички участници се обединиха около идеята, че в днешния глобален свят, тези умения са от изключителна важност за всички, които желаят да изградят успешна професионална кариера.

Тази дейност е част от инициативите на Студентски съвет към Висше училище по мениджмънт, които се осъществяват с подкрепата на Община Варна

By Admin