vum-logo-header-BG

На 30 и 31 март Висше училище по мениджмънт организира двудневно обучение за земеделски производители и заинтересовани страни.

Основна задача на събитието е да обсъди възможностите и действията по превръщане на Добруджа и Черноморския регион в дестинация на качествена и вкусна храна чрез използване на разпознаваеми европейски етикети. „Географско указание“ (ГУ), „защитено наименование за произход“ (ЗНП) и „храни с традиционно специфичен характер“ (ХТСХ) са знаците на ЕС за качество на храни и напитки, предназначени да обозначат специфичните характеристики или репутация на отличените продукти, свързани с или произтичащи от района им на производство. Географските означения са важен маркетингов инструмент за производителите, които свързват продуктите им с конкретна област, като по този начин съдействат и за популяризиране на регионалната идентичност и гастрономическо наследство.

В поддържания европейски регистър на тези храни и продукти са включени повече от 3200 записа, които през 2020 г. са генерирали продажби в размер на над 74 млрд. евро. Продажната стойност на етикирани (за ГУ или ЗНП) продукти е средно два пъти по-висока от тази за подобни продукти без сертификат.

В европейската система България се представлява от едва 8 сертифицирани храни и продукти, но страната ни е една огромна съкровищница на традиционни гастрономически ценности. Много често те се съхраняват в малките населени места,  особено в Добруджанския край. Множество са и ползите, които те могат да създадат както за техните производители, така и за местната общност. Родните производители трябва да се възползват от този потенциал и именно в тази посока ще им съдейства предстоящото обучение.

Програмата на събитието комбинира три основни панела. През първия ден на тренинга участниците ще бъдат въведени в тематиката на географските означения за произход, като ще им бъдат разяснени механизмите за тяхната защита, популяризиране и маркетиране на нашия и международния пазар. Презентациите, предвидени през втория ден на събитието, ще дискутират добавената стойност на селското стопанство и традиционните храни за местната общност. Ползите от съвместните действия на земеделските производители и от придобиването на сертификати за качество ще бъдат онагледени с реалните примери на фермерските пазари и продукти, вече използващи защитено наименование за произход.

Участието в събитието е напълно безплатно. В него могат да се включат всички фермери и земеделски стопани, членове на семейства, които предават през поколения уникалните си фамилни рецепти и искат да ги представят подобаващо на пазара. Поканени са и всички заинтересовани от темата лица.

Събитието ще се проведе в демонстрационната зала на ВУМ, на адрес гр. Добрич, ул. „България“ 3, ет. 3. Регистрацията на участниците започва на 30-ти март от 9:30 часа.

Теми:

„Географските означения за произход и тяхното приложение в България“

„Традиционните местни храни и напитки“

„Продукти с потенциал за сертифициране – възможности и перспективи“

„Традиционните местни храни в туризма“

„Зелените умения в туризма – каква е ситуацията в България?“

„Местните продукти – новите любими“

„Добри практики за традиционни/местни храни“

Двудневното обучение се провежда в рамките на проект LOC FOOD „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се финансира по СОП „Черноморски басейн 2014 – 2020“.

By Admin