vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Новият онлайн курс “Equipping You To End Trafficking in Youth” стартира този месец. Всеки желаещ може да се запознае с образователното съдържание самостоятелно и напълно безплатно на следния адрес: https://elearning.ccifmt.org/courses/equipping-you-to-end-trafficking-in-youth/

Курсът е разработен в рамките на проекта “Equipping You to Prevent Trafficking in Youth” (EYTPTIY), който е съфинансиран от програмата Еразъм+ на Европейския съюз и правителството на Малта. Припомняме, че проектът е съвместна дейност на пет организации от пет различни страни:

Cross Culture International Foundation CCIF – Малта

Tools of Empowerment for Success (TOES) Niagara – Канада

Отворена Порта – Open Gate: La Strada – Република Северна Македония

Висше училище по мениджмънт – България

Imago Mundi – Румъния.

Основната цел на инициативата е да обучи младежки работници и да даде възможност на организациите, работещи с млади хора, да развият капацитет, който да им помогне да предотвратяват по-успешно трафика на хора сред младежи

By Admin