vum-logo-header-BG

Нова квалификация за „шеф-готвач“ ще бъде предложена за включване  в Списъка с професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в България

Новата квалификация за „шеф-готвач“ (или главен/майстор готвач) е разработена в рамките на международен проект CULINART, съфинансиран от Програма Еразъм+, в който работиха съвместно в продължение на повече от 2 години експерти от общо 9 партньорски организации, идващи от 6 различни държави (България, Испания, Италия, Франция, Португалия и Турция). Целта на проекта е да се повиши качеството и съответствието на професионалното образование и обучение в областта на кулинарните изкуства в отговор на нуждите на пазара на труда, като по този начин се създадат условия за повишаване на пригодността за заетост на младите хора, обучаващи се в тази сфера. На следващо място, проектът е насочен и към стимулиране на транс-националната мобилност и насърчаване на кариерното развитие, като чрез ново разработената квалификация се дават възможности на учащите в областта на гастрономията и кулинарните изкуства да придобият професионални компетентности, които ще им позволят да заемат по-високи позиции в сектора на ресторантьорството и кетъринга.

Проект CULINART предстои да приключи, като постигнатите резултати и разработените продукти от проекта ще бъдат представени на публиката в рамките на цикъл от събития, които ще се проведат през месец юни 2021 г.

Първото от тях е Националното събитие за мобилизиране на заинтересованите страни, което ще се проведе на 17 юни 2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Висше училище по мениджмънт – гр. Варна, на адрес: ул. „Оборище“ № 13А, ет. 4, Конферентна зала. Линк към събитието във Facebook.

Идеята на събитието е да се обърне внимание на необходимостта от осъвременяване на съществуващите рамки и възможности за обучение в сферата на кулинарните изкуства. Действащият Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Готвач“, не отговаря на модерните методи за упражняване и реализиране на дейностите, обхванати от професията, особено по отношение на тези, които са свързани с по-широк кръг отговорности, с управление на персонала, с демонстриране на креативност и създаване на нови авторски рецепти и менюта, както и с постиженията на практиката в световен план в тази област. Ето защо, българските партньори по проекта – «Международен колеж» ООД и Висше училище по мениджмънт, ще предложат добавянето в СППОО на нова специалност, в рамките на професия „Готвач“, която да отговаря на потребностите на бизнеса от квалифицирани кадри, работещи на по-високи позиции в кухнята, а именно тези на главния готвач / шеф-готвач или майстор-готвачът.

Интересно и неусетно ще преминем през новите тенденции в туризма, гостоприемството и общественото хранене, които ще сподели г-н Павлин Косев, Председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ).

След това присъстващите ще могат да станат свидетели на истинско кулинарно зрелище, под формата на презентация и кулинарна демонстрация, на тема „Занаятчийска храна и технологии“. То ще бъде представено от Програмния директор на Института по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт – шеф Хю Бутен.

Истинското и ползотворно събитие е това, което предлага междуличностна комуникация. Такава ще има, тъй като след кулинарната презентация ще ви запознаем със „сладките“ лични истории, разказани от първо лице, които вдъхновяват и разкриват начина, по който професионалисти от бранша успяват да бъдат успешни в своите начинания.

Участието в събитието е безплатно! При включване в него, вие гарантирате на себе си, че ще научите много, ще срещнете истински професионалисти и, не е изключено, да преосмислите професионалната си ориентация в полза на позицията „Шеф-готвач“.

By Admin