fbpx

Преподавател на специалностите

IHM, IBM, ITM и SE

📜 Бизнес английски език като чужд език
📜 Английски език в международния туризъм
📜 Бизнескомуникации

Академични степени:

🎓 Сертификат TESOL за преподаване на английски език, Golders Green College Teacher Training Centre London, England
🎓 Международен сертификат TEFL за преподаване на английски език, St. Giles College, London, England
🎓 Учител по английски език и литература, и български език и литература, Русенски Университет, Русе, България

Изследователски интереси:

✔️ Преподаване на английски език за говорещи други езици,методология и подход
✔️ Междукултурна комуникация
✔️ Английски език за специфични цели

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×