vum-logo-header-BG

Във връзка с усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и наложените ограничения за пътуване в Европа, молим да запазите спокойствие и да следвате предприетите мерки и наложените рестрикции в държавата на Вашето пребиваване. Екипът на Висше училище по мениджмънт е в постоянна връзка както с работодателите и приемащите институции, в които наши студенти провеждат обучение или стаж, така и с дипломатическите представителства на Република България в съответните държави.

От всички студенти, стартирали мобилност в периода юни 2019 – февруари 2020 година, 9 са прекратили стажовете си поради „форсмажорни обстоятелства“, от които 5 са се прибрали успешно, а още 4 се очакват днес. Понастоящем, студенти на Висше училище по мениджмънт пребивават на теритериторията на Испания, Великобритания, Унгария, Германия и Кипър.

В тази връзка са предприети следните действия:

Испания. На територията на Испания са 12 студента, в градовете Мадрид (3), Сан Себастиан/Билбао (4), Марбея (2) и Аликанте (2), Сарагоса (1). От тях – 10 български граждани, 1 ирландски и 1 угандийски. Списък с местонахождението на всеки един от студентите е изпратен в Посолството на Република България в Испания с молба  те да бъдат включени в списъка с хора, за които може да бъде организиран чартърен полет до България. Поддържа се постоянна връзка с работодателите, с цел обезпечаване на настаняването и изхранването на студентите. При студентите в Сан Себастиан, Марбея и Аликанте е обезпечено настаняване от работодателите. Студентите в Мадрид, които сами са осигурили настаняването си, ще продължат да получават средствата, договорени с работодателя, за периода на пребиваването им в Испания. Студентът в Сарагоса е настанен в общежитието на приемащия университет, където е обезпечено всичко необходимо. Важно е да се отбележи, че към момента няма бедстващи български граждани, оставени без подслон и храна.

Великобритания. Във Великобритания се намират 3-ма студенти на Висше училище по мениджмънт, всички български граждани. Поддържа се постоянна връзка с работодателя и студентите.

Унгария: На мобилност с цел обучение в Будапеща са двама студенти от Висше училище по мениджмънт (1 гражданин на Киргизстан и 1 на Украйна). Съгласно предприетите в Унгария противоепидемични мерки, студентите продължават обучението си онлайн в общежитието на приемащия университет, където им е осигурено всичко необходимо. Поддържа се постоянна връзка както със студентите, така и с приемащия университет.

Германия. В Германия са двама български граждани, обучaващи се във Висше училище по мениджмънт, които все още провеждат стажовете си. Поддържа се постоянен контакт с работодателя и студентите.

Кипър. На територията на Кипър се намира 1 студент на Висше училище по мениджмънт, гражданин на Норвегия. Обезпечено му е настаняване от страна на работодателя.

Призоваваме всички студенти да не изпадат в паника, да спазват всички санитарно-хигиенни и противоепидемични норми и наложените мерки и рестрикции в държавите, в които се намират.

Препоръчваме Ви да следите актуалната информация относно затворени граници и индекс на риск при пътуване и съобщенията на Ситуационния център на Министерството на външните работи, както и инструкциите на властите в съответната държава.

При необходимост от съдействие, незабавно да се свържете с Вашия координатор в Кариерен център на Висше училище по мениджмънт и/или с Министерство на външните работи на Република България на денонощните телефони: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 2 948 3052; +359 2 948 2552; +359 2 948 2085, както и по електронна поща: crisis@mfa.bg. Съветваме, при необходимост, чуждестранните студенти да се свържат и с най-близкото дипломатическо или консулско представителство на държавата им по произход.

Напомняме, че съгласно приетите извънредни законодателни мерки в България, при завръщане студентите се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

By Admin