vum-logo-header-BG

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Международен колеж и Висше училище по мениджмънт имат удоволствието да Ви поканят да участвате в НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ CULINART

Дата: 25 юни 2021 г. (петък)
от 10:30 часа
в сградата на Висше училище по мениджмънт – Добрич,
град Добрич, на адрес: ул. „България“ № 3, ет. 2, зала 203

Целта на събитието е да бъде представена разработената в рамките на проект CULINART професионална квалификация за „Главен готвач“ („Шеф-готвач“), която е предложена за включване в Списъка с професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в България, както и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
На необходимостта от съвременна професионална квалификация в областта на кулинарните изкуства в национален контекст и стъпките за нейното признаване ще се спре представител на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), която е и асоцииран партньор по проекта. Ще бъдат представени възможностите за по-нататъшно обучение на учащите за придобиване на висше образование в сферата на гастрономията и гостоприемството, а предизвикателствата пред организацията и провеждането на професионалната подготовка в областта на кулинарните изкуства ще споделят опитни преподаватели.
Под формата на кулинарни демонстрации шеф-инструкторите от Института по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт – Варна ще презентират станалите напоследък популярни техники за устойчиво готвене и ще въведат участниците в атмосферата от провелото се чрез онлайн мобилности пилотно обучение на курсисти от 6 държави.
Събитието ще приключи с неформални дискусии относно перспективите пред предоставянето на квалификацията за Шеф-готвач с представители на образователните и обучителните институции и възможностите за организиране на практическото обучение в действащи компании, които да се присъединят към алианса за предоставяне на съвместната професионална квалификация за Шеф-готвач, установен в рамките на проект CULINART.

За участие са поканени всички заинтересовани представители на: фирми и индивидуални предприемачи, както и техните професионални и браншови организации, в сферата на туризма, ресторантьорството и кулинарния сектор; доставчици на професионално образование и обучение (ПОО) и обучаеми от системата на ПОО в областта на туризма и кулинарните изкуства; централни и местни институции и регулаторни органи, имащи отношение към разработването, акредитирането и контролирането на професионалните квалификации; утвърдени професионалисти в бранша и др. заинтересовани лица. Събитието се организира в рамките на проект „CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение“, който се реализира по програма Еразъм+, КД 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“ и ще се излъчва на живо в Фейсбук страницата на проекта.
Участието в събитието е безплатно, като поради ограничения брой места молим да потвърдите своето участие най-късно до 24.06.2021 г. на един от посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта.

Събитието ще се излъчва на живо в Интернет.

Участието в събитието е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие най-късно до 24.06.2021 г. на един от посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта или на прикачения към следващия бутон формуляр за регистрация. А програмата за самото събитие можете да откриете непосредствено до формата за участие.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ и ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

 

гр. Добрич, ул. „България“, №3 Интернет страница: http://culinart-europe.eu
тел.: +359 58 655 626, Facebook страница: CulinArtProject
моб. тел. +359 888 677 429 е-mail: culinart2018@gmail.com

By Admin