vum-logo-header-BG
Научен журнал

Проф. д-р Станислав Иванов представи успешни практики в управлението на научен журнал

Той сподели опита си като основател и главен редактор на „European Journal of Tourism Research“ по време на семинара за главни редактори на „Elsevier“ на 10.05.2016г. в София.  Проф. Иванов представи научното списание, редакционната колегия, процеса на рецензиране и успешните начини за неговото промотиране и привличане на автори и рецензенти.

Ето и част от съветите на проф. д-р Иванов:
– С цел процеса на рецензиране да бъде напълно прозрачен се прилага метода на „Double blind review“. Той се състои от минимум двама рецензента, по възможност извън страната(ите) на автора(ите) и прилагане на трети рецензент при противоречащи си рецензии
–  За привличането на нови читатели автори и читатели от изключително значение е качеството на публикуваните статии
– По-добре е да излезе брой с по-малко статии, отколкото да бъдат приети нискокачествени ръкописи.

Детайли от неговата презентация може да откриете тукПроф. Иванов изпълнява длъжността заместник-ректор по научноизследователска дейност във ВУМ.

Научното списание „European Journal of Tourism Research“  е основано и публикувано от Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ). То представлява интердисциплинарно научно списание в областта на туризма. Целта на журнала е да създаде платформа за теоретично и имперично дискутиране на проблеми от областта на туризма. Журналът приветства всички ммлади научни изследователи от Централна и Източна Европа да представят своите идеи. Научете повече за научния журнал от тук.

By Admin