vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт е домакин на поредния курс за обучение на академици от няколко украински университета. Темата е „Стратегии за модернизация на висшето образование в контекста на глобализирания свят“. В рамките на дейността участниците ще развият умения в области като иновации във висшето образование, глобално образование и модернизация.

Висше училище по мениджмънт предлага уникални образователни програми, които можете да намерите тук за бакалавърските степени и тук за магистърските степени.

By Admin