vum-logo-header-BG

Източник: Нова Варна

Наскоро британското списание The Times Higher Education публикува резултатите от ежегодната класация на най-добрите университети в света. Очаквано осем американски и два британски университета влизат в топ 10 на най-добрите висши учебни заведения в света. За шеста поредна година университетът в Оксфорд изпреварва всички останали, а след него се нареждат Калифорнийския технологичен институт и Харвардския университет.

Тази година от The Times Higher Education са оценили над 1600 университета от 99 страни в света. Университетите са оценявани по показатели за ефективност в четири области: преподаване, изследвания, предаване на знания и международни перспективи.

Макар и на по-задни позиции, в класацията за 2022 година попадат и три български университетаТехническият университет в София, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Висше училище по мениджмънт – Варна. Попадането на точно тези висши учебни заведения предизвика дискусии, но то не е случайно, което ни доказват и други престижни родни и международни класации.

Последните години с особен авторитет се ползва официалната рейтингова система на Европейския съюз U-Multirank, която е призната за един от най-всеобхватните – през 2020-2021 година включва над 1800 университета от цял свят. Той отчита значително повече индикатори, което позволява сравняването на университети с различни профили – класически, медицински, технически и други.

В европейския рейтинг, освен трите споменати български висши училища, ежегодно са включени още от 5 до 10 родни университета – основно медицински и технически. Сумарният резултат от всички показатели поставят СУ и ВУМ на челните места сред българските висши училища във всички рейтинги на U-Multirank от 2014 година насам. Само в някои от годините, те отстъпват на медицинските университети от София и Пловдив.

Нещо повече, в последните три класации ВУМ е на първо място в света по критерий „Студентска мобилност“, а СУ е в топ 25 най-добри университета в света по индикатор „Контакт с работната среда“.

Безспорна е водещата позиция на ВУМ сред българските висши училища в класацията на U-Multirank, що се отнася до критерия „международна ориентация“. Тук е важно да се отбележи, че във ВУМ се учат студенти от над 50 държави.

През 2021 година магистърските програми на ВУМ се придвижиха с позиция напред в още една престижна международна класация – Eduniversal Best Masters Ranking, която постави магистратурата по международно хотелиерство и мениджмънт на туризма на 14-то място в света, а MBA програмата на ВУМна 4-то място в Централна и Източна Европа.

Междувременно тази година Софийският университет бележи сериозен напредък и в световната класация, изготвена от специализирания в областта на висшето образование изследователски институт „Куакуарели Симъндс“ (QS World University Rankings).

През последните години Техническият университет в София също получи заслужено признание както у нас, така и на международно ниво.

Според рейтинговата система на висшите училища в България, Техническият университет в София се класира на първо място в 6 професионални направления от общо 11, в които подготвя студенти, като става все по-привлекателно място за обучение на чуждестранни студенти. През 2020 получава висока оценка по критерий “Регионална ангажираност“ от U-Multirank, а през 2021 г. подобрява класиранията си в Scimago Institutions Rankings – Universities и Webometrics Ranking Web of Universities.

Присъствието на българските университети в международните класации е дискусионно – някои го определят като оскъдно, други като задоволително. А ние се надяваме с всяка изминала година, то все повече да се разширява.

By Admin