vum-logo-header-BG
Проведохме интересен и полезен семинар в рамките на проект Next Tourism Generation, на който бе представен набор от учебни материали и различни инструменти в услуга на мениджърите по човешки ресурси в туризма (Инструментариум или NTG Toolkit) за обучение на собствените кадри. Целта е популяризиране на Инструментариума сред бизнеса за пълноценното му използване.
Материалите са изцяло безплатни, налични онлайн, засега само на английски език – https://bit.ly/3tUW8FQ
Лектори на семинара бяха доц. д-р Мая Иванова и ас. Ирина Петкова.
[nemus_slider id=“44408″]

By Admin