vum-logo-header-BG

На 12 април официално бе поставен финалът на пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт.

Припомняме, че обучението стартира през декември 2021 г., като основната му тема бе развитие на предприемачески умения и разработването на туристически продукт в сферата на преживенческия туризъм с фокус върху културата и историческото наследство. На ежеседмични срещи младите участници в обучението, заедно с експертите на Хъба, работиха първоначално по индивидуални проекти, които впоследствие се обединиха в една обща идея – Преживенчески маратон „Кария“. В началото на месец март екипът на Хъба дори направи посещение на мястото, където ще се проведе събитието, в рамките на което се срещнаха с представители на местната общност и обсъдиха идеи и възможности за провеждане на подобен тип събитие.

Преживенчески маратон „Кария“ се планира като тридневно събитие в и около село Крапец, което съчетава в програмата си музика (миксове между фолклор и модерни мотиви), спорт, творчески ателиета, крайморски изживявания (гмуркане, риболов), кулинарни изкушения и фермерски пазар. Целта на мероприятието е да събере различни аудитории, които заедно, чрез разнообразните преживявания, включени в програмата, да се запознаят, разберат и обикнат местните култура, история и традиции. Името също не е избрано случайно – „Кария“ е едно от най-старите имена на това място, което означава “крайъгълен камък“ и насочва към понятието от географията „нос“.

Именно този идеен проект представиха младите предприемачи на заключителното събитие на обучението. На мероприятието бяха поканени представители на различни организации и институции, активни в развитието на туризма, културата и младежкото предприемачество. Сред гостите и участници на събитието бяха представители на Туристическия информационен център във Варна, Областния информационен център – Варна, Alliance Française de Varna, Junior Achievement – България и Варненска търговско-индустриална камара. Те споделиха идеи и представиха информация за различни възможности, които биха подпомогнали реализирането Преживенчески маратон „Кария“.

Черноморският хъб за преживенчески туризъм е създаден на територията на Висше училище по мениджмънт – Варна в рамките на проект PRO EXTOUR. Основната цел на Хъба е да се превърне в място, където представители на бизнеса, науката, културата и младежките среди се срещат и заедно разработват и развиват туристически продукти, насочени към промотиране на местната култура и историческо наследство. Проектът е съвместна инициатива на три висши учебни заведения с утвърдени традиции и опит в приложните изследвания в областта на туризма – Висше училище по мениджмънт (България), Еревански държавен университет (Армения) и Солунски университет „Аристотел“ (Гърция), мрежа от организации в сферата на културата – Грузинския център на изкуствата и културата (Грузия) и един регионален клъстер за гостоприемство – Асоциация за кулинарни изкуства и гостоприемство (България).

[nemus_slider id=“44611″]

By Admin