vum-logo-header-BG

На тържествена церемония в рамките на Валоризационна конференция 2023 – „Активното гражданство в Европа“, бяха отличени най-добрите приключили през 2023 година проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. Горди сме да съобщим, че със знак за качество за постигнати отлични резултати по проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение“ бе удостоен и екипът на Висше училище по мениджмънт.

Г-жа Цветалина Генова – ръководител на отдел „Проекти и приложни изследвания“ и г-жа Елена Костадинова – координатор „Проекти“ във ВУМ получиха високото отличие лично от министър-председателя на Република България акад. Николай Денков.

В рамките на конференцията, организирана от Център за развитие на човешките ресурси, бяха представяни резултатите от реализирани проекти по програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. Проведени бяха пет дискусионни маси, като сред обсъжданите теми бяха отразяването на европейските ценности и включването в проекти на хора в неравностойно положение. Третият панел бе посветен на информационните технологии (социални мрежи, нов формат на книги, платформи за стрийминг на аудио книги, геймификация в образованието и др.) и употребата им в програмите – как се използват те в момента и как могат да се използват в бъдеще за постигане на по-въздействащи и по-устойчиви резултати. На останалите две дискусии бяха обсъдени европейските образователни програми в перспектива и участието на младите хора в демократичните процеси на Европа.

Пет утвърдени академични и научни институции реализираха проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение“, финансиран по програма Еразъм+. Това са Висше училище по мениджмънт от Варна (България), Гръцка академична мрежа от Атина (Гърция), Национален университет за изкуствата от Букурещ (Румъния), Глобалния университет на Порто (UPT) от Порто (Португалия) и Университет на Нови Сад от Сърбия.

Основна цел на проекта бе повишаване качеството и приложимостта на обучението по бизнес и изкуства за нуждите на културните и творческите индустрии чрез фокусиране върху не-технологичните иновации, които се създават в креативната икономика на съответните страни и региони.

Повече за проект FENICE може да научите тук.