vum-logo-header-BG
По време на организирана среща със заинтересовани страни от образованието в гр. Варна, Министърът на образованието на България – Красимир Вълчев се запозна лично с част от научните постижения на Висше училище по мениджмънт (ВУМ). Те му бяха представени от проф. Станислав Иванов – зам. ректор по научно-изследователската дейност. Министърът разбра за трите научни списания на ВУМ, които се издават на английски език: European Journal of Tourism Research (с десет годишна история, индексирано в Скопус, на което ред колегията му включва учени от всички краища на света), Journal of Pedagogy and Educational Management (с първото си издание от 2017 г., единственото у нас в областта си на английски език с ред колегия от САЩ, Бразилия, Израел и др.), както и за VUM Management Review, в което главен редактор е проф. Минков – преподавател във ВУМ, съавтор с Geert Hofstede на бест-селър в Амазон, както и един от най-цитираните световни учени по социални науки.
Минитър Вълчев поздрави Висшето Училище и с „Център за компетентност по креативни и рекреативни индустрии“, който ще се създава заедно с Технически университет – Варна, Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национална художествена академия – София, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) – София,
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – София и Институт за изследване на обществата и знанието – София.
По време на срещата кметът на Община Варна, Иван Портних, запозна министър
Вълчев с позициите на ВУМ в межуднародните рейтинги, сред които 1-во място в света за мобилност на студенти от близо 1500 университета в рейтинка на Европейската комисия (U-Multirank). Не на последно място, той разказа за г-н Вълчев за многото международни студенти във ВУМ, които идват от близо 50 държави.

By Admin