vum-logo-header-BG

ВУМ откри поредното издание на международно кариерно изложение насочено към младежите в гр. Варна и региона. Целта на събитието е да предложи различни възможности на за стажантски позиции и постоянни работни места. В рамките на инициативата ще вземат участие работодатели от близо 20 компании опериращи в България, Германия, Малта, САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, Норвегия, а областите за професионална реализация и ориентация ще са в широк диапазон – хотелиерство, бизнес, финанси, администрация и маркетинг, аутсорсинг, IT и човешки ресурси, транспорт, консултантски и банков сектор, туризъм.

CareerDayVUM_Mayor_Portnih

Форумът се провежда във Висше училище по мениджмънт – Варна (ВУМ), които са организатори на събитието. Изложението бе открито от г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна, заедно с г-жа Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“. През първите минути на събитието, кметът даде възможност на студентите да предложат идеи и препоръки към общината, които биха спомогнали за развитието на Варна като един по-привлекателен град за младежи от други градове и държави, както и да споделят възможности за инициативи във връзка с „Европейска младежка столица 2017“. Студентите на ВУМ, които идват от над 40 националности дадоха най-различни предложения, които бяха насочени към подобряване на инфраструктурата, възможности за спорт, организиране на събития, разпространение на информация на английски език и др.

business_discuissions2През първият ден от събитието се проведоха още срещи между работодатели и представители на академичната общност на ВУМ, с цел обсъждане на учебни планове и дисциплини по специалностите във висшето училище, както провеждане на анкетни проучвания насочени към представители на бизнеса по повод обратна връзка за съдържанието на програмите на обучение, представянето на студентите по време на стажовете си при съответните компании и получаване на препоръки за кариерното развитие на студентите.

Кариерното изложение се провежда в рамките на два дни (21-ви, вторник и 22-ри февруари, сряда), от 10.00 до 17.00 ч., като през първия ден, някои от работодателите правят презентация на компанията, която представляват и дават препоръки относно типа кандидати, които набират. Първият презентатор бе мениджърът на един от най-скъпите голф клубове в САЩ – г-н Госуани, а след това директорът човешки ресурси на австрийска транспортна компания тества уменията на студентите по немски език със своето представяне.

Организатор и домакин на събитието е Висше училище по мениджмънт (ВУМ), се провежда в сградата на училището на ул. „Оборище“ 13А, Конферентна зала, ет. 4.

interview_career_fair„Миналогодишното издание на форума събра над 200 посетители, които имаха възможност да кандидатстват за стажантски и работни позиции в компании от 12 държави в Европа, Азия, Северна Америка и Австралия. Това е една от инициативите ни свързани с осигуряване на предложения за стаж на наши студенти, които идват от над 40 страни, но в същото време отваряме врати и за други младежи във Варна.“ – споделя Петя Петрова, директор на Кариерен център към ВУМ, която заедно с членове на Студентски съвет към висшето училище организира събитието.

By Admin