vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт организира за дванадесети пореден път международна научна конференция на тема“Съвременната наука, бизнесът и образованието“. Конференццията ще се състои в периода 27.06.2016 г. до 29.06.2016 г. в сградата на ВУМ в гр. Добрич.

14.05.2016 Всички участници в конференцията ще допринесат за решаването на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука,бизнеса и образованието. Те ще могат също и да обменят опит и актуална компетентност в изследваните тематики.

Направленията, по които ще протече самата конференция са следните:

 1. Бизнесът и образованието в съвременното социокултурно пространство.
 2. Професионалното среднои висшеобразование: приоритети и перспективи
 3. Туризъм и поликултурно образованние: проблеми и стратегии за иновации
 4. Съвременният специалист: стратегии за повишаване ефективността на професионалната подготовка
 5. Професионално самоопределение на личността и етапи на професионализацията

Организационен комитет в състав ще ръководи конференцията:

 • Председател: доц. д-р Тодор Радев – Президент на Висше училище по мениджмънт, България и Председател на Регионален академичен център на БАН, гр. Добрич
 • Зам. председател: проф. д-р Светлана Архипова – Черкаски национален университет, (гр. Черкаск, Украйна) 
 • Зам. председател: проф. д-р Станислав Иванов – Заместник-ректор НИД на Висше училище по мениджмънт  

Членове:  

 • проф. д-р Димитрина Каменова – Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България
 • доц. д-р Светлана Бояджиева – Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България
 • инж. Ирина Петкова – Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България
 • маг. Силвия Стоянова – Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България
 • маг. Елена Юрченко – Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България

Конференцията ще се състои на следните работни езици: български, английски и руски език 

Условия за участие:

 • Ръкописи се приемат само със Заявка за кандидатстване (Приложение 1).
 • Ръкописи и Заявка за кандидатстване се представят по електронната поща на Организационния комитет:

Тел. за връзка:  +35958 655 618; +35988 416 4221

Имейл: research@vumk.eu; dimitrina.kamenova@vumk.eu

Лице за контакт: доц. д-р Св. Бояджиева

За повече детайли и информация натиснете тук.

By Admin