vum-logo-header-BG

Уважаеми дами и господа,

На 28 април 2022 г. (четвъртък) в град Варна ще се проведе Международна конференция, на която ще се обсъдят традициите на черноморските страни в производството на селскостопански продукти и храни и съответно – потенциала за местно развитие.

Регистрация

Фокусът на конференцията е върху придобиващите все по-широка популярност напоследък географски означения за произход – географски указания, наименования за произход, храни с традиционно-специфичен характер. Тези европейски знаци открояват специфичните за даден регион храни и продукти, чиито характерни качества и вкус са (до голяма степен) в резултат на уникалните дадености на региона и запазените кулинарни и стопански традиции, като по този начин предоставят множество ползи, както за самите производители, така и за местния социален и икономически растеж. Те създават и условия за промотиране на културното богатство на съответната страна.

Предстоящата еднодневна конференция ще събере представители на България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна, които ще представят националните системи за традиционни храни и ще разискват, както своите постижения по придобиване на географски означения за произход, така и перспективите и предизвикателствата в тази посока. Експертите ще обсъдят и възможността за използване на храните като отличителна черта за превръщане на Черноморския регион в атрактивна туристическа дестинация.

С видео обръщение от Брюксел, в откриващия панел на събитието, ще се включи Иво Христов – член на Европейския парламент, който ще разясни европейската политика за качество и предназначението на географските указания. С участие на място, Георги Събев – политически съветник в Европейския парламент и бивш заместник министър на земеделието ще представи Националната програма за местни традиционни и регионални традиционни храни в България. Фокусът върху потенциала и устойчивостта на българските храни и селскостопански продукти ще бъде запазен с презентацията на експертите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ – БАН) и в представянето на местните традиционни, пренебрегвани и ново-въведени зърнени култури и тяхното приложение в гастрономията от страна на селекционер от Добруджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево.

Събитието ще завърши с кръгла маса за представяне на заинтересовани страни и обмяна на опит, в която участниците ще имат възможност да споделят своите идеи и да идентифицират потенциални теми от взаимен интерес, с цел бъдещо сътрудничество и нови инициативи.

Международната конференция се организира в рамките на проект LOC FOOD: “Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ под егидата на Годишната международна научна конференция на Висше училище по мениджмънт и Регионален академичен център на БАН – Добрич.

Събитието е отворено за всички, които проявяват интерес към темата и участието в него е напълно безплатно. Ще бъде осигурен превод на български език на представянията на международните гости.

Свържете се с нас за допълнителна информация на телефони:
058/655 626, 0885/398 643
или на email: vum.projects@gmail.com

Програмата на събитието

Facebook страница

Уеб сайт

By Admin