vum-logo-header-BG

Едно висше училище в Североизточна България привлече вниманието ни. Много млади хора се насочват към него и бурно го обсъждат в социалните мрежи. Какво предизвиква интереса им и защо Добрич започва да се превръща в притегателен център за младите студенти?
Всеки бъдещ студент и неговите родители основно се интересуват от няколко критерия – качество на образованието, възможности за реализация и разходи. Има защо кулинарните изкуства да са едно от най-атрактивните направления през последните години. Заплатите в сферата са високи, а възможностите за реализация – неограничени. Въпреки това разходите за образование си остават сериозна спънка. За наше огромно учудване установихме, че и това препятствие може да бъде преодоляно. Как? В рамките на обучението си, студентите имат възможност да проведат до 12 месеца платени практически стажове при утвърдени работодатели в България и чужбина, с които университетът си партнира. По този начин те успяват да спестят средства за семестриалните си такси. Нещо повече, ако постигнат добри резултати на изпитите си, получават и стипендия.


Нека обобщим предимствата:

  • Практически стажове
  • Стипендии за добри академични резултати
  • Засилено изучаване на английски език
  • Собствени студентски общижития

Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма – разнообразни специализиращи модули, които спомагат за развитие на способността на студентите да мислят критично, да анализират всички функционални области на маркетинга и мениджмънта и да изграждат умения за работа в екип.

Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство – базирани на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, свързани с действителната хотелиерска практика, водят до креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси, на умения за работа в екип, комуникация, планиране и организиране, вземане на решения и управление на конфликти.

Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт – програмата изгражда лидери, способни да дискутират икономическикултурниетични и социални въпроси, свързани с международния бизнес и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност. Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и много други.

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни университети-партньори от пет континента. Стратегическото академично партньорство с университета Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University) във Великобритания дава възможност на студентите да завършат висшето си образование с две дипломи – българска от ВУМ и британска – от университета-партньор.

ВУМ предоставя качествено и достъпно образование, което да подготви студентите за реалната работна среда и да им позволи успешна професионална реализация, както в България, така и по целия свят. Затова университетът залага на обучение, стъпило на солидни теоретични основи в съчетание с подчертана практическа насоченост.

ВУМ е силно ангажиран с принципите на интернационализация. В университета се обучават студенти от близо 60 държави, т.е. повече от 1/3 от всички студенти са международни.

СТИПЕНДИИ: ВУМ дава възможност на студентите с високи резултати от изпитите за прием да получат стипендия още през първия семестър от обучението. Под внимание се взимат академичните резултати от дипломата за средно образование, резултатите от изпита по английски език и мотивацията, демонстрирана по време на интервюто за прием. След първия семестър студентите могат да получат стипендия въз основа на академичното си представяне.

ПРАКТИЧЕСКИ СТАЖОВЕ: Като задължителна част от учебната програма, студентите на Висше училище по мениджмънт провеждат практически стажове с обща продължителност до 12 месеца за периода на обучение. Тези стажове се организират от Кариерния център към университета, който разполага с богата и разнообразна база от повече от 200 международни работодатели. Голяма част от практическите стажове са платени и от страна на работодателя, в допълнение на финансовия грант, получен от програмата Еразъм+.

източник: Нова Варна

By Admin