vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Департаментът за модерно образование към Висше училище по мениджмънт традиционно организира курс за придобиване на професионална квалификация „учител“ по следните направления: икономически дисциплини, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, хранителни технологии, информационни технологии

Форма на обучение: редовна, с график, съобразен с възможностите на курсистите. Текущата педагогическа и стажантска практика се провежда в гимназии и средни училища.

Място на провеждане: Добрич и Варна

Продължителност: 2 семестъра

Цена: 400 лв./ семестър и 10% от минималната работна заплата за страната за издаване на свидетелство

Срок за записване: 16 септември 2022 г.

Начало на курса: 26 септември 2022 г.

За контакти и записване:

email: dmom@vumk.eu

За Добрич: проф. д-р Димитрина Каменова, директор департамент ДМО, тел. 0889 33 13 77,

За Варна: Веселина Димитрова, тел. 0889 699 508

By Admin