vum-logo-header-BG

Вчера, 15 май 2024г., във Висше училище по мениджмънт се проведе кръгла маса „Гражданско участие в процесите на планиране: добрите практики“.

Форумът акцентира върху темата за включването на гражданите в процесите на планиране, като подход, който осигурява ползи за всички заинтересовани страни – граждани, местна власт и бизнеса.

Събитието бе открито с кратко представяне на темата и нейната важност, както и с презентация на проект „Електронни образователни модули за гражданско участие в процесите на планиране“ (DEMo4PPL), който е подкрепен от програма „Еразъм +“. В контекста на тази инициатива, Висшето училище по мениджмънт, заедно с утвърдени институции от Гърция, Италия и Полша, ще участва в разработването на модулна учебна програма за участие на гражданите в процесите на планиране, както и в осигуряването на обучителни материали и ресурси с възможност за адаптиране към различни нива и области на висшето образование.

Във втората част на събитието бяха представени добри практики на гражданско участие в от градовете Варна и Добрич. Първа, арх. Венцислава Недялкова от „Пространствата на Варна“ представи част от дейностите на гражданската инициатива, насочени към обновяване и оживяване на градските пространства в града и към привличането на хората в процесите на градското планиране. Широката популярност и успехът на техните действия демонстрира важната роля на сътрудничеството между градската управа, хората и бизнеса и ползите от това взаимодействие. След нея, арх. Боян Коларов от Сдружение „Граждани +“ с примери от своята практика, потвърди, че макар и в по-малки величини (предвид осезаемото намаляване на населението в града), сътрудничеството граждани – местна власт се случва успешно и на територията на град Добрич.

Събитието бе закрито с вдъхновяващата история по изграждането на модерен функционален център на Фондация „Карин дом“, която бе представена от г-жа Бистра Бончева. Успешното осигуряване на значителни като размер ресурси – терен, финансиране и доброволчески труд, които са били нужни за създаването на нов терапевтичен център за специални деца, потвърждават че хората, бизнеса и местната власт работят добре съвместно, когато са обединени от обща кауза и общи ценности.

Събитието се оказа интересно за над 170 активни граждани – 30 от тях го посетиха на място, а останалите над 140 проследиха живото му излъчване в интернет.