vum-logo-header-BG

Възможно ли е приложението на преференциалните избирателни системи у нас обсъждат учени, юристи и политици

Кръга маса на тема „Теоретични постановки и идеи за промяна в избирателната система“ се провежда на 21 юни от 13:00 часа в „Огледална зала“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Кръглата маса се организира съвместно от СУ „Климент Охридски“ и Висше училище по мениджмънт – гр. Варна.
Идеи в теоретичен план и възможности за подобряване или изменение на модела на избирателна система се представят от Ректора на Висше училище по мениджмънт – гр. Варна – доцент д-р Тодор Радев. Представеният модел е основан на цялостно прилагане на широко използваните по света преференциални избирателни системи.
Новост в представения модел е създаването на опции и за потенциални законодателни решения и изменението в посока как избирателят да подрежда в низходящ ред не само предпочитаните от него партии, но и включените в партийните листи кандидати. Възможни прогнози са, че по този начин ще се избират под ½ от народните избраници, докато останалите ще се борят за предпочитанията на избирателя в пряк сблъсък с други кандидати в общи поименни листи.
Другото предложение е посока как партийните лидери да се борят за предпочитанията на избирателите в отделна листа.
Следващото предложение е на базата на идеята как суверенът да избира пряко и членовете на антикорупционната парламентарна комисия.
Представени са прогнози относно въвеждането на преференциална избирателна система. Направени са допусканията, че това ще даде много по-голяма сила на българския избирател и ще допринесе за укрепване на парламентарната демокрация в България.

By Admin