vum-logo-header-BG

На 21 декември 2021 (вторник) ще се проведе заключителна конференция по проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“. Събитието ще стартира в 10,00ч. при спазване на въведените противоепидемични мерки, като организаторите предлагат възможност за онлайн и присъствено участие.

Водещата цел на мероприятието е да овласти младите хора в създаването на икономическа и социална промяна за местната общност и региона. Програмата му комбинира информационни и практически сесии в подкрепа на инициативността и мотивацията на гражданите за участие в планирането и изпълнението на програмите, финансирани от Политиката на сближаване за периода 2021- 2027 г.

В първата част на конференцията екипът на Областен Информационен Център (ОИЦ) – Добрич ще представи Кохезионната политика на ЕС и приоритетите й за периода 2021 – 2027 и бъдещите програми на Р България. В специално включване, представители на Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове (Румъния) пък ще представят стратегията на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A Румъния – България, съответно визията й за финансиране на инициативи в подкрепа на икономическото развитие на региона.

В следващия панел, чрез практически примери и на база реалния опит, ще бъде разяснена ролята на гражданското участие. Експерти и лектори, представители на местните власти и на гражданския сектор ще пояснят нуждата от и начините за включване на хората в процесите на вземане на решения и формиране на политики и съответно – в превръщането им в пълноправни участници както при планиране на бъдещото местно и регионално развитие, така и в постигането на реални резултати.

В края на форума, екипът на проекта ще представи създадените интерактивни инструменти в полза на гражданското участие и взаимодействието между местните власти и хората. Особено внимание ще бъде отделено на онлайн наръчника „Визия за сближаване“ (https://robulus.eu/bg/guide/), който описва пътеките и дава практически съвети за включване на хората в планирането и изпълнението на програми, и мобилното приложение RoBulUs (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.robulus.app), което осигурява канал за комуникация на гражданите с местната власт и отговорните институции, а така също и за участие в активни публични обсъждания на стратегически документи. То предлага и бърз достъп до актуалните възможности за реализация на собствени идеи с финансиране от ЕС.

Участието в събитието е напълно безплатно и отворено за всички заинтересовани страни – млади хора, младежки работници и лидери, граждани с идеи и желание за промяна.

Необходима е предварителна регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1BiyBBuUZXrSsEeoE7Qd5sE0L3VTeO8d5aw0AnZpT5e8/edit

Можете да разгледате програмата на събитието тук (pdf файл).

ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!

By Admin