vum-logo-header-BG

На 7 декември 2022 г. Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира информационен ден в рамките на проект „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, посветен на интегрираните териториални решения на базата на потенциала на местните храни, генерирани в контекста на новата интегрирана регионална политика.

Целта на събитието е да сподели резултатите от проект LOC FOOD като представи възможностите за тяхното надграждане, в рамките на заложените приоритети на интегрираната регионална политика. Форумът ще даде възможност за обсъждане на идеи и генериране на предложения за сътрудничество, които да се изпълнят в рамките на стартиращия нов програмен период.

Висше училище по мениджмънт, заедно с партньори от още 4 държави, вече активно работи в тази посока, като в рамките на форума ще споделим резултатите от направените по проекта проучвания относно потенциала на българските традиционни продукти и храни да се превърнат в отличителен белег за уникалността на родната кухня и културното ни наследството, както и относно възможностите за включването на местните хранителни вериги в плановете за развитие на нашите общини/региони като туристически дестинации.

От полза за участниците в събитието ще бъде представянето на новата концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), залегнала в реализирането на политиката за регионално развитие, на примера на местните храни като потенциал за партньорство, сътрудничество и привличане на средства за развитие на местните общности.

Организатор на информационния ден и партньор по проекта за България е Висше училище по мениджмънт.

Място на провеждане: гр. Добрич, ул. „България“ № 3 (сградата на Висше училище по мениджмънт), етаж 3, Демонстрационна зала

LOC FOOD е съвместна инициатива на Министерство на вътрешните работи на Република Гърция, Висше училище по мениджмънт (България), Международен елински университет, Солун (Гърция), Университет „Долен Дунав“ – Галац (Румъния), Одеска национална академия по хранителни технологии (Украйна) и Асоциация за развитие на туризма (Молдова).

Събитието е отворено за всички, които проявяват интерес към темата и не налага никакви ограничения. Даваме си сметка колко сте ангажирани, но въпреки това се надяваме да успеете да се включите!

Програма за информационния ден ще откриете ТУК

Можете да попълните регистрационна форма, за да заявите Вашето желание за участие ТУК

By Admin