vum-logo-header-BG

ПроектМестно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ (LOC FOOD) валоризира потенциала, който имат местните, традиционни селскостопански продукти за развитие на селските икономики от черноморския регион. Той се стреми да увеличи видимостта на хранителни продукти, произведени на местно ниво с изключителен вкус и качество, да подпомогне съхранението и производството им и да предложи добавена стойност за развитие на местната общност. Дългосрочната цел на проекта е да подкрепи устойчивия икономически и социален растеж на селските райони на Черноморския басейн, да активизира трансграничното сътрудничество в тази област и да насочи още веднъж вниманието към необходимостта от опазване на биологичното разнообразие.
LOC FOOD е съвместна инициатива на Министерство на вътрешните работи на Република Гърция (водещ партньор), Висше училище по мениджмънт (България), Международен елински университет (Гърция), Университет `Dunarea de Jos` – Галац (Румъния), Одеска национална академия по хранителни технологии (Украйна) и Асоциацията за развитие на туризма в Молдова.

Пълния текст на 1вия бюлетин по проект LOC-FOOD, прочетете ТУК.

Последвайте ни във Facebook и съвсем скоро очаквайте 2рия брой на информационния ни бюлетин.

By Admin