vum-logo-header-BG

За да отговори на засиленото търсене на квалифицирани учители-специалисти, преди няколко години Висше училище по мениджмънт инициира разработването и получи акредитация за две нови и уникални по рода си педагогически специалности – Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт и Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство.

Обучението по двете специалности се провежда в кампуса на ВУМ в град Добрич, като програмите се преподават на български език и са с продължителност от 3 години (6 семестъра).

Уникалността на двете специалности е в комбинацията на бизнес и практически умения с познанията, нужни на всеки преподавател или ръководител на екип – по икономика и мениджмънт или по туризъм. С откриването на тези специалности Висше училище по мениджмънт дава възможност на бъдещите професионалисти да комбинират силната практическа и академична подготовка в областите бизнес или туризъм със специализацията, нужна на всеки, който или е избрал за свое призвание учителската професия, или има нужда от допълнителна квалификация, за да менажира и обучава екипи. Висшето училище е международно признато с подготовката на своите кадри и година след година заема водещи позиции в международни класации за качество на образованието.

Студентите и в двете специалности придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология, чужди езици и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес и/или хотелиерска практика и предаването и в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси.

Учебният план включва и учебна практика, хоспитиране (наблюдение на уроци) и стажантска практика съвместно с учител-наставник в средни училища в Добрич и Варна.

Основните изисквания към кандидатите за новооткритите педагогически специалности са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Всеки кандидат-студент преминава задължително интервю за мотивация и полага тест за определяне на нивото на владеене на английски език.

Владеенето на език не е задължително изискване, но е предимство, за да могат студентите да се възползват от едно от основните предимства на програмата. Всички студенти, обучаващи се във ВУМ, имат възможността да участват в програми за обучение в чужбина и да придобият практически опит чрез летни стажове, финансирани по програма Еразъм+. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Прием в специалностите Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт и Педагогика на обучението по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство е възможен и след завършено висше образование. След разглеждане на постигнатите резултати в първата бакалавърска степен, Висше училище по мениджмънт може да признае съответстващи на учебния план дисциплини, съгласно нормативните изисквания, съкращавайки периода на обучение за придобиване на второ висше образование. От тази възможност през последните години се възползват много от студентите на ВУМ, които записват една от двете програми като втора специалност и завършват обучението си с три дипломи.

✅ Ако имате въпроси, пишете ни на admissions@vum.bg;

✅ При нужда от консултация, обадете ни се на 0886 050 166;

✅ И не се колебайте! Кандидатствайте онлайн на www.vum.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *