vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е международно бизнес училище, обучаващо студенти в бакалавърски и магистърски програми с преподаване на английски език. Стратегическото академично партньорство с Cardiff Metropolitan University във Великобритания дава възможност на студентите да завършат висшето си образование с две дипломи – българска от ВУМ и британска от университета-партньор.

Благодарение на своите международно признати програми, ВУМ е притегателен център за както за български, така и за много чуждестранни студенти. През 2022/2023 г. в университета се обучават студенти от близо 50 страни от 5 континента, като за по-малко от 20% от тях, английският е майчин език.

Отчитайки факта, че обучението на чужд език е предизвикателство за много от студентите, екипът на ВУМ разработи специална програма за тези, които все още не са достатъчно уверени в своите знания по английски език. Те имат възможността да стартират обучението си в кампуса на ВУМ в Добрич в 4-годишна бакалавърска специалност „Бизнес администрация (със специализации)“, където изискуемото начално ниво на владеене на английски език е по-ниско.

През първата година студентите изучават планираните в учебната програма базови бизнес модули, паралелно с интензивно езиково обучение. Нещо повече, мултинационалната среда и ежедневната комуникация с връстниците им от цял свят им помагат да усъвършенстват знанията и уменията си и да се чувстват комфортно в говоренето и четенето на английски език.

Програмата по бизнес администрация е предназначена да предостави на студентите знанията, уменията и компетенциите, необходими за успех в бързо променящата се глобална бизнес среда. Тя подготвя специалисти в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, управление, маркетинг, право, финанси и счетоводство, както и практически умения като лидерство, управление на конфликти, организационно поведение, работа със съвременни информационни системи и много други.

Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. С други думи, целта е да се развие способността на студентите да мислят критично и да анализират всички функционални области на бизнеса в различни институционални и организационни контексти. До края на курса на обучение, те са предприемачи със сериозни познания в областта на бизнес администрацията, богата интеркултурна осведоменост и иновативно мислене, готови да дадат своя принос за позитивни промени на бизнес средата.

Предимство на програмата е възможността за специализация в областите Предприемачество, Човешки ресурси, Международна търговия, Маркетинг и Устойчиво развитие, базирана на специализирани модули в 3-та и 4-та година на обучение.

Нещо повече, програмата се предлага в красивия и спокоен град Добрич – важен културен, икономически и административен център в Североизточния икономически район на България. Кампусът на ВУМ там предлага модерна обучителна база, просторно общежитие, както и много възможности за спортни, културни и други дейности.

Като цяло, обучението по бизнес администрация в кампуса на ВУМ в град Добрич може да бъде чудесен избор за тези, които се интересуват от кариера в бизнеса, независимо дали в България или в чужбина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *