vum-logo-header-BG
Преподавател от ВУМ – доц. Проф. Силвена Йорданова беше почетен гост на 2-рата международна конференция по иновации в управлението и информационните технологии (ICIMIT-22), проведена на 25 и 26 февруари 2022 г. Организатор на събитието беше Международният институт по управленски науки Чинчуад, Пуна, Индия в сътрудничество с Националния институт за управление на персонала (NIPM) и Индоевропейската образователна фондация, Полша (IEEF).
В своята презентация „Ролята на изкуствения интелект в образованието” доц. Йорданова представи концепцията за изкуствен интелект, предимствата, които дава на студентите и преподавателите, моделите на приложение. Аспектите на AI като машинно обучение, deep learning и NLP. Обсъдени бяха и електронните платформи, използвани от българските университети, както и спецификата на AI в България.

By Admin