fbpx

Преподавател на специалностите

IHM, ITM, IBM, MBA и MSc IHTM

📜 Мениджмънт на английски и български език

📜 Организационно поведение на  английски и български език

📜 Електронен маркетинг на  английски и български език

Email: silvena.dencheva@vumk.eu

Академични степени:

🎓 Хабилитиран преподавател по 05.02.20 Социално управление от 2017 г.

🎓 Гл.ас.д-р по Социално управление от 2010г. до 2016 г.

🎓 Докторска степен по научно направление  05.02.20  Социално управление от 2004 г.

🎓 Монография на тема:“ Виртуални общности в туризма“

🎓 Монографии и изследвания в областта на креативността, лидерство, електронен бизнес.

Профил с публикации в Google Scholar:

https://goo.gl/EBJVIm

Проблеми на електронната търговия, сп. Народностопански архив, стр.38-49, 2009(11 стр.)
Developing creativity in master students (2016). Modern science and education journal ( to be printed) 10 pages
Перспективи пред развитието на електронната търговия, сп.Управление и устойчиво развитие (2006), Конференция на младите научни работници, Юндола ( 7 стр.)

Доклади:

Analysis of virtual communities in tourism, submitted for print, Eco forum Journal
Followers and leadership, submitted for print, leadership in Russia conference book,2013
System for motivation of the personnel in tourism, Annual book of VUMK, 2013
Effectiveness of Internet advertisement. 3rd Central European conference in regional science, Kosice, 2009, Book of abstract, p.91( 4 стр.)
Измерване на ефективността на уеб-сайта, Мениджърски решения за глобален и местен пазар в условия на криза, Международна научна конференция 9-12 септември, Несебър, 2009, стр.3-6(4 стр.)
Характеристики на виртуалната общност, Международна научна конференция, Годишник на ВУМК, 2012, стр.282-288(7 стр.)
Фактори, оказващи влияние при формиране на виртуални общности, Осма международна научна конференция, Годишник на ВУМК, 2012, стр.267-273(7 стр.)
Виртуални общности в туризма, Professionalism and professional development: theory and practice,Ukraine-Bulgaria, p.314-322, 2014(8 стр.)
Ефективност на пътническите виртуални общности в туризма, Весник Черкаского университета, 2015, N 10,стр. 54-59( 5 стр.)
Стратегия за пътнически виртуални общности, Годишник ВУМК, 2015 г.( 10 стр.)
Developing creativity in science, education and working place,Пленарен доклад в съавторство с проф.Д.Каменова, Годишник ВУМ, 2016(22 стр.)
Social media in hospitality, Годишник ВУМ, 2016, (7 стр.)
Creativity as a managerial competence, Management, Leadership and innovation towards a better world, 10-11 Nov.Bucharest. To be printed (8 pages)

Учебници, учебни пособия:

Fundamentals in management in tourism, a book under print, IU-Varna, 2013
Основи на управлението, учебно помагало. ИУ-Варна, 2014 в съавторство с Г.Рафаилова (130 стр.)

Монографии:

Виртуални общности в туризма, монография.(170 стр.)
Optimizing virtual communities in tourism to facilitate development of small and medium-sized enterprises, chapter from a book Optimal strategies for SMEs, Chapter 4, ISBN 9781522519492, 2016, 20 pages (to be printed)

Кампуси

Кампус Добрич

Сряда – от 12 до 13 ч.

Кампус Варна

Събота – от 12 до 13 ч.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×