vum-logo-header-BG

Първата неделя на месец септември – слънчева и примамлива – се превърна в един незабравим ден за членовете на спомагателния екип на бистро „Академика“ – дом на Център за защитена заетост „Кредо“ – първи във Варна и втори в България център, осигуряващ адаптирано и защитено работно място за хора в неравностойно положение. В ранната сутрин на 3 септември,  с удобни дрехи в бяло и синьо, с очи пълни с очаквания и сияещи усмивки, 15 млади хора с различни увреждания се срещнаха пред работното си място, но не за своята работна смяна, а за да потеглят към едно незабравимо преживяване – уникална морска разходка на яхта.

Точно в уречения час организиран транспорт потегли към гр. Балчик с 18 пътници – целевата група и техните придружители. Пътуването бе изпълнено с оживени разговори и предположения за следващите активности. Неусетно почти, младежите се озоваха на кокетното пристанище на Балчик, където ги посрещна техният любезен домакин – капитан Николай. С ясни инструкции и пожелания за приятни преживявания той ги покани на борда на уютната яхта, а скоро след това пое с бавен ход към морската шир. На борда, в рамките на 2 часа, пътниците се насладиха на очарователна гледка към брега и към морето, на слънчевите лъчи и приятния полъх на вятъра и безброй незабравими емоции, но най-вече на усещането за сплотеност, съпричастност и взаимно разбирателство.

Последвалата кратка разходка по крайбрежната алея помогна на младежите да почувстват града домакин, да се откъснат от натрупаната емоция, но и да овладеят умения за придвижване в група и по маршрут. Тя отключи и апетита на пътешествениците, за да ги подтикне към заслужен, съвместен обяд.

В края на деня младежите се завърнаха във Варна, видимо удовлетворени от преживяването, заредени с емоция и с огромна благодарност към уникалния жест към тях.

Кампанията за финансиране на това незабравимо преживяване стартира в началото на м. юни. Идеята за нея възникна в контекста на кратък курс по темите на дарителството и използването на популярния напоследък метод „краудфъндинг“ (колективно набиране на средства) за социални каузи, който бе организиран в рамките на проект „Култура на дарителството и социалното включване“ по програма „Еразъм +“. В продължение на обучението, студенти от Висше училище по мениджмънт – Варна, доброволци от БмЧК и други представители на неправителствения сектор овладяха нови знания и умения за стартиране на благотворителни кампании, а в края му избраха конкретна кауза – именно осигуряването на неповторимо морско преживяване за тези 15 млади хора в неравностойно положение и съставиха план за изпълнението и популяризирането й. Целевата сума от 1600 лв. бе събрана за 2 месеца, благодарение на 34-ма дарители, припознали положителните ефекти от това начинание.