vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт е един от 5-те партньора във финансирания по програма „Еразъм+“ проект: „Електронни образователни модули за гражданско участие в процесите на пространствено планиране“ (DEMo4PPL). Проектът стартира през м. декември 2023 г. и има за цел да разработи и тества иновативна интердисциплинарна модулна учебна програма за обучение по пространствено планиране с участието на гражданите и цифрови инструменти за това.

Международен екип от изследователи изследва нуждите и пропуските в различни области, свързани с практиката на пространственото планиране с участие на гражданите в България, Гърция, Италия и Полша. Най-сърдечно Ви каним да се включите в проучването на необходимостта от обучение и възможните пропуски в учебните планове и програми на курсовете по пространствено планиране с участие на гражданите в България. Вашият принос е от изключителна важност!

Линк към въпросника на български език: https://forms.gle/QRGGAB1f2creatCj9