vum-logo-header-BG

– випуск 2023г

– Офис мениджър в DIJENU в Ботега

Времето, прекарано във ВУМ, е като далечен спомен, тъй като толкова много неща се случиха оттогава, въпреки че завърших преди по-малко от шест месеца. Оттогава бяха постигнати много неща и това беше възможно благодарение на силната основа от знания, която ВУМ ми даде.

Учебната програма е изпълнена с ориентирани към практиката материали и групови задания, подготвящи студентите за работа в бизнес среда за сътрудничество. Изпъленена съм единствено с топли чувства и уважение към служителите и преподавателите на ВУМ. Всички те са професионалисти и винаги са готови да дадат всичко от себе си, за да помогнат на студентите, независимо дали става дума за подпомагане в определен предмет или работа с документи.

Опитът ми във ВУМ беше безценен за оформянето на кариерата ми и съм благодарна за подкрепата и насоките, които получих по време на обучението си там.