vum-logo-header-BG
  • Завършил през 2021 г
  • Старши софтуерен инженер – Сигурност на продукта в изследователския център Becton Dickinson Ирландия

Придобиването на бакалавърска степен по софтуерно инженерство във ВУМ беше дълго, но възнаграждаващо пътуване! Програмата беше предизвикателство, тъй като ни накара да работим върху реални проблеми от индустрията, симулирайки реална работна среда със заинтересовани страни, изисквания и предоставяне на функции за пътни карти. Изключително съм благодарен за знанията и възможностите, които Висше училище по мениджмънт ми предостави! Навлизайки в индустрията, успях бързо да се науча и адаптирам въз основа на опита, който придобих по време на обучението си. Това постижение не само допринесе за моето личностно израстване, но и ми отвори врати в професионален план, като ми даде възможност да въведа най-новите технологии и стандартни практики на работното място.

Бих искал да благодаря на ВУМ за поставянето на основите, които ми позволиха да вляза в индустрията и да продължа да се развивам, използвайки опита, предоставен от лекторите и програмата за софтуерно инженерство.