vum-logo-header-BG

– випуск 2022

– Координатор прием във ВУМ

Уникалната комбинация от качествено образование и иновативни методи на преподаване е това, което направи Висше училище по мениджмънт моят най-добър избор да продължа обучението си. Освен това ВУМ предлага отлична възможност за студентите да се дипломират с българска диплома, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома, издадена от техния стратегически партньор в Обединеното кралство Cardiff Metropolitan University. Високото качество на образованието, което получих във ВУМ, ми позволи да започна кариерата си след дипломирането си като „Координатор прием“ във ВУМ! Ако търсите реномиран университет, който има приятелска международна атмосфера и високо качество на образованието, ВУМ е най-добрият избор и портал към Вашия успех!