vum-logo-header-BG

Работна среща на партньорите по проект „Насърчаване на сътрудничеството между университетите и предприятията и предприемачеството сред студентите чрез SMART Caffes (SMART Project)“ стартира днес във Висше училище по мениджмънт-Варна. Събитието ще продължи 3 дни, в рамките на които висши академични кадри от партньорски университети в България, Гърция, Белгия, Молдова и Армения ще докладват изпълнените дейности и ще дискутират останалите стъпки до финализиране на проекта през месец октомври 2021 г.

Проектът SMART цели повишаване капацитета на ресурсите на висши учебни заведения в Армения, Молдова и Беларус. В първата фаза на проекта бяха идентифицирани добри практики, съществуващи в страните-членки на ЕС (Испания, Гърция, България, Германия и Белгия). Същевременно, участващите в проекта партньори от Източноевропейските страни организираха техническото и материално обезпечаване на т.нар. SMART CAFFES, които ще бъдат създадени в образователните институции. В резултат на направен многостранен анализ, водещи експерти от университетите – партньори от ЕС проведоха поредица от обучителни курсове за студенти, преподаватели и професионалисти от Източноевропейските страни по темите, идентифицирани в процеса на изследване на добрите практики. През месец май 2019 г. представители на академичното ръководство и преподаватели от реномирани университети в Ереван, Гавар, Минск, Гомел, Кишинев и Белци се обучаваха във Висше училище по мениджмънт – Варна, като преминаха интензивен курс, фокусиран върху теми като управление на времето, управление на конфликти и креативно решаване на проблеми.

В рамките на партньорската среща във Варна ще се дискутират още ползите (институционални, национални, регионални и др.) от досегашните дейности по проекта, стратегия за гарантиране на устойчивост на проекта, включване на SMART Caffes в академичната програма на университетите, установяване на сътрудничество с бизнеса и държавните власти и други теми, релевантни към изпълнението на проекта.

Повече за SMART Project може да научите на сайта на проекта.

„Насърчаване на сътрудничеството между университетите и предприятията и предприемачеството сред студентите чрез SMART Caffes (SMART Project)“ се реализира в рамките на ключова дейност 2 на програма „Еразъм + „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование ”.

By Admin