vum-logo-header-BG

Очакването и вълнението от започването на новата учебна година в чужда страна са емоции, които много чуждестранни студенти изпитват, когато предприемат обучение по мобилност. Висше училище по мениджмънт (ВУМ) разбира значението на този преход и с радост посрещна студенти от Франция, Испания, Австрия, Португалия, Италия, Белгия, Германия и Турция по време на специално въвеждащо събитие, организирано от отдел „Международно сътрудничество“.

Събитието, което имаше за цел да осигури на новите студенти от мобилността топло посрещане и важна информация, започна с радушен прием от страна на международния отдел на ВУМ. Студентите бяха посрещнати с усмивка, което даде положителен старт на техния семестър в чужбина.

Важна част от събитието беше запознаването им с академичните правила, за което се погрижиха представители на „Учебен отдел. Това въведение имаше за цел, не само да помогне на новодошлите студенти да се адаптират към академичната среда, но и да им гарантира безпроблемно и успешно обучение по време на престоя им във ВУМ.

След информационната сесия студентите имаха удоволствието да се запознаят и с представител на „Център за благополучие и обслужване на студента“. Този отдел е от ключово значение за осигуряването на подкрепа и съдействие на чуждестранните студенти по време на тяхното обучение във ВУМ. Координаторът на отдела сподели ценна информация за живота в и извън кампуса, като помогна на студентите да се чувстват по-спокойни в новата си среда.

С напредването на деня събитието придоби по-забавен и интерактивен характер. Беше организирана забавна викторина, която позволи на студентите да проверят знанията си за ВУМ. Бяха раздадени и много награди.

Събитието завърши с коктейл в AcademicaFood&Drink. Това беше възможност за студенти от много различни държави да се сближат и да създадат трайни спомени, наслаждавайки се на вкусна храна.

Очакваме с нетърпение да станем свидетели на израстването и успеха на нашите новодошли студенти по мобилност по време на престоя им във Висшето училище по мениджмънт!