vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Висше училище по мениджмънт се включва активно в заключителната конференция „Следващото Поколение в Туризма: Преход към развитието на зелени, дигитални и социални умения в туризма“ по проект Next Tourism Generation.

Събитието ще се проведе онлайн на 9 юни и ще очертае постиженията до момента, както и предстоящото развитие на Пакта за уменията в туризма. От страна на ВУМ в конференцията ще се включат доц. д-р Мая Иванова, ръководител на катедра „Туризъм“ и инж. Ирина Петкова, преподавател във Висше училище по мениджмънт.

Регистрацията е напълно безплатна на този линк.

Включете се, за да станете част от дискусията, и да научите повече за развитието на образованието и обучението по туризъм в Европейския съюз!

Онлайн конференцията се състои от 4 модула и ще събере заинтересовани страни в сферата на туризма от целия Европейски съюз – хора от бизнеса, образователни организации, представители на правителствени и регионални институции, както и всички, които се интересуват от бъдещето на туризма. Фокусът ще бъде върху потребностите от обучение и развитие на зелени, дигитални и социални умения в туризма, в контекста на прехода към дигитализация и зелена икономика. Модулите са: „Рамка за сътрудничество за развитие на умения“, „Иновации в образованието и обучението на уменията, и развитие на учебната програма“, „Оценяване на пропуските в уменията и очакваните потребности от умения на бъдещето в туризма“, „Пътят напред към уменията в туризма – Пакт за уменията и PANTOUR“.

NTG (The Next Tourism Generation (NTG) Skills Alliance) е първото европейско партньорство и алианс за подобряване на сътрудничеството и продуктивните отношения между образованието и индустрията. Общо 14 партньори от 8 държави от ЕС участват в инициативата, която има амбицията да предложи нова перспектива и стратегия за туристическо образование и обучение, които ще бъдат изцяло в услуга на бизнеса и ще отразяват реалните му нужди и динамика през следващото десетилетие. NTG Alliance ще предостави на служители, работодатели, предприемачи, учители, обучители и студенти набор от основни NTG модули в дигитални, зелени и социални умения, във всеки от подсекторите на туризма (хотелиерство, ресторантьорство, туристически агенции, атракции, и организации за управление на дестинации).

By Admin