vum-logo-header-BG

ВУМ създава фонд за стипендии за млади таланти в софтуерното инженерство

 11.04.2016 Общата сума на фондът за стипендии е на стойност от 20,000.00 Евро, предоставени от „Висше училище по мениджмънт (ВУМ) и неговите партньорски компании. Стипендиите са предназначен за всички, желаещи да кандидатстват за обучение в програма „Софтуерни системи и технологии“ на висшето училище. Заинтересованите от програмата ще имат възможност да получат стипендия, достигаща 1000 Евро за семестър. Първоначалната сума ще се определя според резултатите при кандидатстване, а след това ще зависи от успеха по време на следване, със стойност до 1000 Евро за семестър.

Програмата „Софтуерни системи и технологии“  стартира успешно през ноември 2015 като привлече интереса на кандидат-студенти от България и чужбина.

ВУМ предлага програмата както в редовна форма на обучение за начинаещи, така и в индивидуална форма(адаптирана за работещи), за напреднали в областта специалисти, с доказуемо ниво на експертна компетентност. Индивидуалният план на обучение е специално създаден за хора с изграден опит в сферата на софтуерния инженеринг, които ще имат възможността да получат българска и британска бакалавърска диплома за по-кратък срок на обучение.

Кандидатите за стипендия – напраднали ИТ специалисти ще бъдат с предимство ако са:

  1. работещи ИТ специалисти с доказуем трудов стаж в сферата на ИТ;
  2. специалисти притежаващи авторитетни международни ИТ сертификати;
  3. студенти изучаващи компютърни науки в акредитирани институции.

Кандидатите за стипендия – начинаещи (ученици, завършващи средно образование), но без професионален опит, ще трябва да се явят на мотивационно интервю, което ще се проведе на английски език. В допълнение ще бъдат разглеждани документи от предходно образование или разработвани любителски ИТ проекти, както и доказателство за владеене на английски език (сертификат или тест във ВУМ).

 

Предимствата на студентите (в редовна или индивидуална форма), изучаващи софтуерен инженеринг във ВУМ са следните:

  1. Програмата е напълно синхронизирана със стандартите по софтуерен инженеринг на IEEE, както и с водещите световни технологични институции като MIT, Stanford и Waterloo.
  2. Преподаватели са водещи експерти от софтуерната индустрия като ИТ директори на международни банки, топ ниво директори на компании като IBM, сертифицирани PMP, Executive Security Officers и други.
  3. Дипломиране с българска и британска бакалавърска диплома.
  4. Задължителен стаж по специолността (над 3 месеца през всяка академична година), предоставен със съдействието на ВУМ.
  5. Възможност за обмен (мобилност) по програма Еразъм+ в европейско висше училище за един или два семестъра.

Програмата обхваща приложната и академичната страна на софтуерното инженерство: принципи, процеси, методи, теории, модели, и абстракции като изгражда необходимите лични и професионални качества на своите студенти. Целта на програмата е да бъде научно-приложна, така че да осигури успешно кариерно развитие на всеки свой възпитаник в първокласна софтуерна компания.

Програмата включва целият спектър от дейности в софтуерния инженеринг: Спецификации, стандарти и изисквания; Управление на Софтуерни инженерни процеси; Управление на Софтуерни инженерни модели; Софтуерен дизайн и архитектура; Разработка на Софтуерни системи; Управление на Софтуерни конфигурации; Тестване на Софтуерни системи; Софтуерна поддръжка; Софтуерна верификация и валидация; Софтуерни Метрики – инструменти и методологии; Управление на софтуерен проект; Професионални, етични и правни въпроси за софтуерни инженери.

Информационен ден за специалност „Софтуерни системи и технологии“:

Всички заинтересовани от обучение в областта на софтуерното инженерство ще имат възможност да присъстват на специализирана демонстрация на специалността на 16 април 2016 г., в сградата на висшето училище във Варна, ул. „Оборище“ 13а (до III-та ПМГ).

За повече информация и записвания: +359 885 398 630/ +359 885 398 663 или от тук

By Admin