vum-logo-header-BG

В изпълнение на следваната политика на активно сътрудничество с институциите и бизнеса, Висше училище по мениджмънт сключи споразумение за партньорство със Сдружението на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи. Документът подписаха председателя на Сдружението г-н Златко Златанов и ръководителя на катедра „ Туризъм“ във Висше училище по мениджмънт доц. Мая Иванова.

Партньорството включва участие на студенти на ВУМ в стажантски програми на хотели и хотелски комплекси във Велинград и региона, както и предоставяне на възможности за тяхната професионална реализация след дипломирането им. То предвижда и участие в съвместни проекти в сферата на туризма и гостоприемството, провеждане на пазарни проучвания, взаимна промоция на двете институции по време на конференции, семинари, дискусии и други събития.

Като мотиви за установяване на сътрудничеството от Сдружението споделиха водещата позиция на Висше училище по мениджмънт като образователна институция с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството. От своя страна, ВУМ се гордее с разширяване на богатата си мрежа от повече от 200 активни български и международни партньори, предоставяща разнообразни възможности на  обучаващите се студенти да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж, получавайки реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

„Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи“ съществува от 2002 г., като осъществява дейността си в подкрепа на местни хотелиери и ресторантьори, изпълнявайки Стратегията за развитие на туристическа дестинация Велинград. Към момента членовете на сдружението наброяват около 80. Едно от последните му постижения е златната статуетка на Balkan Awards of Tourism Industry 2019, получена за разработването на изключително успешен маркетингов продукт – Партньорска програма за отстъпки на членове, служители и партньори на Сдружението.

By Admin