vum-logo-header-BG

Президентът на Висше училище по мениджмънт Доц. д-р Тодор Радев, придружен от университетска делегация, посети SVKM’s Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) в град Мумбай, Индия. Представители на партньорите на Консорциума по проект Harmony – NMIMS, Висше училище по мениджмънт, Университета в Сарагоса (Испания), Университета за свободни изкуства (Бангладеш) и Международния университет Daffodil (Бангладеш) бяха събрани в приемащата институция, за да подпишат двустранни меморандуми за разбирателство целящи реформиране на бизнес и професионални постижения чрез образователен и академичен обмен по целия свят. Тези меморандуми за разбирателство ще насърчават образователните и академичните постижения и ще бъдат с общи ползи.

Съгласно споразумението между ВУМ и NMIMS, образователният и академичният обмен ще обхваща обмена на студенти за обучение, научни изследвания и стажове за кратки учебни пътувания. Той също така ще включва обмен на академичен персонал за целите на преподаване и научни изследвания, координиране на такива дейности като съвместни изследвания, лекции, обучение и развитие. Освен това Меморандумът за разбирателство ще улесни обмена на документация и изследователски материали в области от взаимен интерес.

Д-р Рамеш Бхат, заместник-директор, NMIMS на SVKM, сподели: „Един от крайъгълните камъни на развиващите се партньорства би бил артикулирането на пейзажа на интернационализацията чрез използване на културното разнообразие за засилване на интеграцията на международните и междукултурните измерения в учебната програма за висше образование. Тази промяна ще направи обучението мощно и достъпно. Подходът ще ни насочи да развиваме партньорства и разширени мрежи от заинтересовани страни, които ще подобрят опита от обучението на студентите и ще изградят сложни умения, много необходими в глобализираното бъдеще на работата – работни планове, работна сила и работно място.”

„Тъй като Висше училище по мениджмънт е дълбоко ангажирано с принципите на интернационализация и високо качество на образованието, ние се гордеем, че имаме обширна и изтънчена мрежа от активни академични партньори в повече от 200 университета на пет континента. Успешно разширяваме мрежата си с нови партньорства. Този меморандум за разбирателство е стъпка в тази посока.”- доц. допълни Радев.

Проектът Harmony разглежда процеса на интернационализация на висшето образование с фокус върху интернационализацията у дома в азиатските страни като този, който изисква незабавна институционална реакция и действия. Даването на възможност на висшите учебни заведения да управляват стратегически интернационализацията при предоставянето на образование, научни изследвания, мобилност и услуги се счита за обща цел на проекта и основа на отговорната и допълваща роля на страните партньори в развитието на сътрудничеството между ЕС и Азия. Основните целеви групи на проекта са учени, изследователи, студенти и администратори, които участват или желаят да участват в международно сътрудничество. Общата цел на проекта е да укрепи способностите за интернационализация на висшите училища с компютърни училища и да развие глобалната компетентност на студентите.

[nemus_slider id=“44379″]

By Admin