vum-logo-header-BG

Директор международно сътрудничество във Висше училище по мениджмънт – ВУМ бе сред гост-лекторите на The First Pearl River Forum on Education Internationalization през март. Събитието бе организирано в гр. Фошан от престижният университет за дипломати – Beijing Foreign Studies University, където са завършили част от министрите на милиардната държава. Българското висше училище и италиански университет бяха единствените поканени на форума в КНР.

По време на презентацията си, нашият Директор международно сътрудничество представи опита на ВУМ в интернационализацията на висшето образование. Бяха споделени добри практики свързани с проектите водени от висшето училище, сред които “ЛаМанш – Управление на промените във висшето образование” финансиран по програма Темпус IV – добър пример за транснационалното сътрудничество между партньорите по проекта в 29 участващи страни допринася за процесите на интернационализация. Тя разказа още за състава на студентите във висшето училище – над 1/3 от редовните студенти на ВУМ са чуждестранни от Европа, Северна Америка, Южна Америка, Азия, Африка. По време на форума, бяха изнесени факти за успешно осъществяване на мобилности на студенти.  За последните три години ВУМ увелича 3 пъти броя на студентите по входящи мобилности – 50 студенти 2015 г., а за 2018-та те се повишават на 152.

Гостите на форума разбраха още за възможностите за обучение за двойна диплома във ВУМ –  всички специалности позволяват завършване с втора диплома от престижен европейски университет. Освен в ЕС, ВУМ изпраща студенти на обмен в Бразилия, Япония, Китай, САЩ и др.

За повече информация: Павел Йорданов – 0885 398 663

*main image source: http://www.ejinsight.com/20150812-english-learning-with-chinese-characteristics/

By Admin