vum-logo-header-BG

Делегация от Висше училище по мениджмънт, водена лично от Ректора доц. д-р Тодор Радев, взе активно участие в първата от поредица срещи за насърчаване на партньорството между британски и български университети за създаване на общи, транснационални програми за обучение във висши учебни заведения в България. Откриващата срещата се проведе под формата на хибриден уебинар с участието на български и британски институции и университети.

Домакин на събитието бе Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания в България, а участие взеха още г-жа Албена Чавдарова, заместник-министър на образованието и науката, г-н Джейми Ароусмит, директор на Професионалната асоциация на университетите в Обединеното кралство, г-жа Любов Костова, директор на Британския съвет в България.

С въвеждащо представяне, в програмата се включи Джоана Вестфал, ръководител на отдела за политики за транснационално образование към UUK (Universities UK), както и д-р Джанет Илиева, директор и основател на Education Insight – изследователска консултантска компания, специализирана в международното висше образование, която представи основните понятия в транснационалното образование. Едуардо Рамос, директор „Международни и професионални услуги“ към Агенцията за осигуряване на качеството на висшето образование в Обединеното кралство разгледа ефективни и устойчиви партньорства в транснационалното образование след Брекзит, а експерти от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Националния център за информация и документация (НАЦИД) представиха политиките и правната рамка, улесняващи транснационалните партньорствата в България и дискутираха спецификите по отношение на академичното признаване. По време на уебинара бе представен и изключително интересен социологически анализ от проведено национално проучване за нагласи сред българските младежи за получаване на висше образование в британско-българска програма за транснационално обучение с представителство в България.

Висше училище по мениджмънт бе представено като добра практика за вече съществуващо и утвърдено TNE партньорство между България и Обединеното кралство. Вече 13 години стратегическото академично сътрудничество с Cardiff Metropolitan University позволява на български и чуждестранни студенти да получават иновативно образование по британски стандарти в България и дава на ВУМ изключителната привилегия да обучава студенти по програми, водещи не само до българска, но и британска диплома, без нужда студентите да пътуват до Обединеното кралство.

Като ръководител на една от първите и несъмнено водеща институция, успешно реализирала транснационална програма за обучение между Обединеното кралство и България, Ректорът доц. д-р Тодор Радев получи уверенията на посланика на Великобритания в България, Н. Пр. Роб Диксън, че ще включи в натоварения си график за следващата година официално посещение във Висше училище по мениджмънт.

Основната цел на проекта, в рамките на който се осъществи събитието, е да спомогне за реализиране на политиките за интернационализация на висшето образование в България и Обединеното кралство, чрез стимулиране на институционални партньорства на всички нива в сектора, обмен на експертиза за постигане на по-свързано и включващо висше образование, адекватно на пазара на труда и съвременния икономически контекст.

By Admin