vum-logo-header-BG

На 28-ми Април се проведе поредния Ден на отворените врати във Висше училище по мениджмънт – Варна, насочен към всички бъдещи, настоящи, доказани и тепърва стъпващи професионалисти във сферата на Туризма. Събитието събра и много кандидат-студенти, желаещи и заинтересовани от програмите, които предлага Висшето училище.

Денят на отворените врати стартира с кратка презентация на бакалавърските и магистърските програми, които ВУМ предлага в областта на туризма и кулинарните изкуства – ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ (BA), МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА(BA), ГАСТРОНОМИЯ И КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА, ХОТЕЛИЕРСТВО И КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА (BA),МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО “МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ”. Лекцията запозна присъстващите с начините на кандидатстване, методите на обучение, както и с възможностите за реализация и двойна диплома с партньора университет Кардиф Метрополитън, очакващи завършилите Висше училище по мениджмънт – Варна.

 

 

 

 

 

Интересна част от събитието заеха и презентациите на водещи лектори на ВУМ, Д-р Мая Иванова (Предимства и недостатъци да си част от хотелска верига),  Проф. Станислав Иванов (Важността на изследванията на студентите: как изследванията на студентите на ВУМ допринасят за теорията и практиката в туризма / хотелиерството?) и Асистент Ирена Ербаканова – Маркетинг и мениджмънт на туристическа дестинация).  Подбраните теми бяха представени на английски, за да пресъздадат обстановката, в която нашите студенти се обучават.

Благодарим на всички, които успяха да присъстват и проявиха интерес към нашите програми, както и на нашите лектори за поднесените интересни теми!

А за тези, които не успяха, очаквайте нова дата или се обадете за повече информация на Павел Йорданов :+359 885 398 663.

 

 

 

By Admin